ตารางอัตราการไหล

ยกตัวอย่าง ถ้าเราซื้อ flow meter ที่สามารถวัดความเร็วของแก๊สหรือของเหลวได้สูงสุดที่ 10 m/s และเราจะนำไปใช้กับท่อขนาด 4 นิ้ว แสดงว่า flow meter ตัวนี้สามารถวัดอัตราการไหล (flow rate) ได้สูงสุด 283 m3/h  เป็นต้น

ตารางอัตราการไหล


m3/min 
= 0.0167 x m3/h
m3/s = 0.000278 x m3/h
L/min = 16.67 x m3/h
CFM = 0.5886 x m3/h

สาเหตุที่เราไม่สามารถบอกย่านวัดอัตราการไหลได้เพราะว่า การวัดอัตราการไหลนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดท่อที่เราวัดเป็นหลัก
โดยทฤษฎีแล้ว                    อัตราการไหล (m3/s)  =  ความเร็ว (m/s)  x  พื้นที่หน้าตัดของท่อ (m2)
โดยทั่วไปเราอาจพบเห็นเว็บไซต์ขายเครื่องมือวัดหลายแห่งเขียนย่านวัดอัตราการไหลของเครื่องมือวัดแบบพกพาเป็น 99,999 m3/h หรือหน่วยวัดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ย่านการวัดที่เครื่องวัดใช้วัดได้ แต่เป็นเพียงตัวเลขที่เครื่องวัดแสดงผลได้เท่านั้น ซึ่งถ้าผู้ขายไม่อธิบายลูกค้า อาจทำให้ลูกค้าหลายท่านซื้อเครื่องมือวัดไปแล้วใช้งานไม่ได้หรือเครื่องมือวัดอาจเสียหายจากการวัดอัตราการไหลที่มากเกินกว่าที่เครื่องจะทนรับได้

ความจริงแล้วมีเพียงเครื่องวัดแบบติดตั้งที่ระบุขนาดท่อแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้นที่บอกช่วงการวัดอัตราการไหลได้ แต่เครื่องวัดแบบพกพาจะไม่สามารถบอกย่านวัดอัตราการไหลได้เพราะสามารถใช้กับท่อได้หลายขนาดนั่นเองและตอนที่ใช้งาน ผู้ใช้จะต้องทำการป้อนขนาดท่อที่ทำการวัดก่อนใช้งานเสมอ ดังนั้นวิธีที่จะตรวจสอบว่าเครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพาที่เราจะซื้อนั้นสามารถใช้กับงานของเราได้หรือไม่ สามารถทำได้โดยดู ย่านวัดความเร็วสูงสุด (m/s) ของเครื่องวัดที่เราจะซื้อและดูตารางตามขนาดท่อที่เราจะใช้งาน จากตารางด้านบน