สอนการใช้งาน DATA LOGGER รุ่น AR207

 
ยี่ห้อ : APAR
ชนิดสินค้า : Data logger
สินค้ารุ่น : AR207

 

วิดีโอสอนการใช้งาน


 

1. การเปลี่ยนภาษา

เนื่องจากภาษาเริ่มต้นเครื่องเป็นภาษาโปแลนด์ จึงต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้

 

2. การตั้งค่า input

คลิปนี้อธิบายถึงการตั้งค่า input และช่วงของสัญญาณ input พร้อมอธิบายถึงการ Adjust กรณีไปสอบเทียบมาแล้วและต้องการปรับให้ตรง

 

3. การเปลี่ยนชื่อและชื่อหน่วยวัด

การเปลี่ยนชื่อของ Channel และชื่อหน่วยวัด ต้องเปลี่ยนโดยใช้ Software ARsoft CFG ดังนี้

 

4. การตั้งค่า Alarm หรือการแจ้งเตือน

สอนการตั้งค่า Alarm หรือการแจ้งเตือนทั้งเสียงและตัว Relay สำหรับควบคุม

 

5. การตั้งค่าบันทึกข้อมูล

สอนการตั้งค่าเกี่ยวการการบันทึกข้อมูลได้แก่ โหมดการบันทึก และ ความถี่ในการบันทึก

 

6. การดาวน์โหลดข้อมูลออกจากเครื่อง

สอนการดาวน์โหลดข้อมูลออกจากตัวเครื่องโดยใช้ Flash Drive (USB)