สอนการใช้งาน DATA LOGGER รุ่น DL2

 
ยี่ห้อ : Metronic
ชนิดสินค้า : Data logger
สินค้ารุ่น : DL2

 

วิดีโอสอนการใช้งาน


 

1. การเข้าใช้งานเบื้องต้น (Login) - EP1

 สอนการเข้ารหัส Admin เพื่อสามารถเข้าไปตั้งค่าภายในเครื่องดังนี้

 

2. ตั้งค่าภาษาและวันเวลา - EP2

เมื่อได้รับเครื่องมาครั้งแรก จำเป็นต้องกำหนดวันเวลาให้ตรงตามจริง เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก ดังนี้

 

3. การตั้งค่า Input - EP3

สอนตั้งค่า Input โดยการกำหนดให้ตัวเครื่องสับสัญญาณได้ตรงกันกับ ชนิดของ input ก่อน ดังนี้

 

4. การตั้งค่าการแสดงผล- EP4

สอนตั้งค่าการแสดงผล DL2 เพื่อสามารถแสดงได้ถูกต้อง ดังนี้

 

5. การบันทึกข้อมูล- EP5

สอนตั้งค่าการบันทึกข้อมูล DL2 เพื่อสามารถเลือกช่วงหรือข้อมูลที่จะบันทึกได้ถูกต้อง ดังนี้

 

6. การ Download ข้อมูล- EP6

สอนวิธีโหลดข้อมูล DL2 แนะเลือกโหลดชุดข้อมูลได้ถูกต้อง ดังนี้

 

7. การตั้งค่า Alarm- EP7

สอนตั้งค่การแจ้งเตือน Alarm - DL2 ให้กำหนดเงื่อนไขการทำงานได้ถูกต้อง ดังนี้

 

8. การเชื่อมต่อสาย Ethernet- EP8

สอนการเชื่อมต่อสายสัญญาณ Ethernet เพื่อดูค่าผ่านเว็ปไซต์ ดังนี้

 

9. ตั้งค่าการแสดงผลแบบกราฟ- EP9

สอนการกำหนดค่าแสดงผลของกราฟ DL2 ดังนี้

 

10. สอนใช้งาน input RS485 - EP10

สอนการกำหนดค่าต่างๆของ RS485 เช่น Baud rate , Parity , Stop bits , Device , Address ของ DL2 และการใส่ตัวต้านทาน ดังนี้