สอนการใช้งาน SEITRON รุ่น Chemist 100

 
ยี่ห้อ : SEITRON
ชนิดสินค้า : เครื่องวิเคราะห์แก๊ส
สินค้ารุ่น : Chemist 100

 

วิดีโอสอนการใช้งาน


 

1. การใช้งานเบื้องต้น 

 สอนการใช้งานและวิธีเริ่มต้นการใช้งาน เครื่อง Chemist 100

 

2. การบันทึกและดาวน์โหลด 

 สอนการใช้งานบันทึกผล และการดาวน์โหลดข้อมูลออกจากตัวเครื่อง Chemist 100

 

3. ข้อควรระวังการใช้งาน 

ข้อควรระวังในการใช้งาน เครื่อง Chemist 100 , Chemist 500 , Chemist 600 ดังนี้