DK660

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ย่านวัด (CO20...2000/5000/10000 ppm
  • ย่านวัดความชื้น 0...100 %RH
  • ย่านวัดอุณหภูมิ -40...+90 °C
  • มีจอแสดงผลดิจิตอล
  • ความจุข้อมูล 4 ล้านข้อมูล
  • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65

สินค้าทั้งชุดมาพร้อมกับ

  • Software, USB cable

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith