MikroLog2-PT

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ย่านวัดระดับน้ำ 0...500 m
  • ย่านวัดอุณหภูมิ -20...+70 °C
  • ความละเอียด 1 mm (ย่านวัด <50m)
  • ความละเอียด 10 mm (ย่านวัด >50m)
  • ความจุข้อมูล 4 ล้านข้อมูล
  • แบตเตอรี่ Lithium
  • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP68

สินค้าทั้งชุดมาพร้อมกับ

  • Software, USB cable

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith