O2-Log3055

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ย่านวัดออกซิเจนในน้ำ 0...30 mg/l
  • ทนอุณหภูมิ 0...60 °C
  • ทนแรงดัน 0...6 barA (น้ำลึก 50 m)
  • ความจุข้อมูล 2 ล้านข้อมูล
  • แบตเตอรี่ Lithium
  • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP68

สินค้าทั้งชุดมาพร้อมกับ

  • Software, USB cable

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith