RC-4

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ย่านวัดอุณหภูมิ -40...+85°C
  • ความจุข้อมูล 16,000 ข้อมูล
  • แบตเตอรี่ Lithium CR2450

คุณสมบัติหลัก

  • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม อาหาร, ยา, การขนส่ง(ส่งออก)
  • มีโพรบแหลมสำหรับแทงไปในเนื้อวัสดุที่ต้องการวัด
  • ใช้งานง่าย มีจอแสดงผล ราคาถูก
  • แปลงข้อมูลเป็นไฟล์ Exel, PDF

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith