FMC

ข้อมูลทางเทคนิค

  • สำหรับ ไม้และวัสดุก่อสร้าง
  • ย่านวัดความชื้น ไม้ 5...99%
  • ย่านวัดความชื้น สิ่งก่อสร้าง 0...99%
  • ความละเอียด 0.1%
  • ความผิดพลาด ±0.3% (on reference material)
  • ระยะในการวัด ขึ้นอยุ่กับชนิดของหัววัด
  • ย่านวัดอุณหภูมิ 0...50°C
  • ขนาดอุปกรณ์ 160 x 85 x 30 mm 
  • แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่  9V

ตารางเปรียบเทียบ

 

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith