TRIME-GWs

ย่านวัดความชื้น
0...70 %H2O
ย่านวัดอุณหภูมิ
-10...60 °C
สัญญาณออก
4-20 mA
PC Interface
IMP232, RS485
แหล่งจ่ายไฟ
10...24 Vdc
การป้องกันฝุ่นและน้ำ
IP68
 
 
 
 


 คุณสมบัติเด่น

  • สามารถใช้วัดในวัสดุต่างๆได้หลากหลายประเภท เช่น ข้าว, ธัญพืช, อาหาร, อาหารสัตว์, ไม้, แป้ง เป็นต้น
  • มีประสิทธิภาพสูงสำหรับควบคุมกระบวนการในแต่ละวงรอบการอบแห้ง
  • ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์
  • ประหยัดงบประมาณในการอบแห้ง

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith