PCE-VA 11

หลักการวัด
Turbine
เหมาะสำหรับ
ลมที่ผันผวนสูง
ย่านวัดความเร็ว
0.4...30 m/s
หน่วยวัดความเร็ว
m/s, ft/min , km/h , MPH , Knots
ย่านวัดอัตราการไหล
0...9999 CFM
หน่วยวัดอัตราการไหล
CFMCMM
ย่านวัดอุณหภูมิ
-10...+60°C (อากาศ)
ย่านวัดอุณหภูมิ
-50 ... 500°C (อินฟราเรด)
ทนแรงดัน
ความดันบรรยากาศ
ความยาวสายโพรบ
1.2 m
หน้าจอแสดงผล
Backlit LCD
แหล่งจ่ายไฟ
9V แบตเตอรี่

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith