EX-R1

   ข้อมูลทางเทคนิค

  • ย่านวัดอุณหภูมิ -100...+85°C
  • Output RTD, 4...20 mA
  • มาตรฐานป้องกันการระเบิด ATEX  EX d IIC T6 Gd
  • การป้องกัน IP68

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith