GNP-P-CH2O

สำหรับแก๊ส
Formaldehyde (CH2O)
หลักการวัด
Electrochemical
ย่านการวัด
0...10/ 50/ 500/ 1000
2000 ppm
รูปแบบการวัด
Pipeline
 
ความผิดพลาด
< 2.0 % of full scale
ทนอุณหภูมิ
-20...+60 °C
อายุการใช้งาน
1...3 years
แหล่งจ่ายไฟ
24 Vdc
สัญญาณออก
4-20 mA
การป้องกันฝุ่นและน้ำ
IP65
การป้องการกันระเบิด
Exd II CT6

 

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith