SX-200-NO

สำหรับแก๊ส
Nitric oxide (NO)
หลักการวัด 
Electrochemical
ย่านการวัด
0...5 / 300 ppm
ความผิดพลาด
< 2.0 % ของ full scale
อายุการใช้งาน
2 ปี
ทนอุณหภูมิ
-20...+45 °C
สัญญาณออก
4-20 mA
แหล่งจ่ายไฟ
24 Vdc
ลักษณะการใช้งาน
ติดตั้ง
การป้องกันฝุ่นและน้ำ
IP64

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith