SX-462

สำหรับแก๊ส
สารทำความเย็น R134a
หลักการวัด 
Semiconductor
ย่านการวัด
0...500 ppm
ความผิดพลาด
< 2.0 % ของ full scale
อายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปี
ทนอุณหภูมิ
-30...+55 °C
สัญญาณออก
4-20 mA
แหล่งจ่ายไฟ
24 Vdc
ลักษณะการใช้งาน
ติดตั้ง
การป้องกันฝุ่นและน้ำ
IP54

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith