WASP-XM-E-O2

สำหรับแก๊ส
Oxygen (O2)
หลักการวัด
Electrochemical
ย่านการวัด
0...25/ 30 %VOL
รูปแบบการวัด
Pump
ความผิดพลาด
< 5.0 % of full scale
อายุการใช้งาน
1 ปี
ทนอุณหภูมิ
-40...+70 °C
ทนแรงดัน
บรรยากาศ
แหล่งจ่ายไฟ
Lithium battery
การป้องกันฝุ่นและน้ำ
IP65 
การป้องกันการระเบิด
Exib II BT4 Gb

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith