GA100

สำหรับแก๊ส
Oxygen (O2)
หลักการวัด
Electrochemical
ย่านการวัด
0...100 %vol
ลักษณะการใช้งาน
พกพา
ความผิดพลาด
±2 %F.S.
ทนอุณหภูมิ
5...40 °C
ทนแรงดัน
60 psi
ทนความชื้น
0...90 %RH
แหล่งจ่ายไฟ
6F22/9V battery

 

 

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith