Portable Flux Meter

คุณลักษณะ
ใช้งานง่าย สวมใส่ได้ด้วยกระเป๋าสะพายหลัง สามารถอ่านค่าการวัดแก๊สได้หลายชนิดพร้อมกัน อ่านค่าความเข้มข้นได้ในเวลาจริง ทำการวัดโดยอ้างอิงภูมิประเทศโดยอัตโนมัติ ทำการวัดด้วยความฉับไว ต้องการผู้ใช้งานเพียบคนเดียว นี่เป็นเพียงคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวัดอัตราการแพร่ของแก๊สฝังกลบเพียงบางส่วนเท่านั้น นี่เป็นเครื่องวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้สำหรับการวัดอัตราการแพร่ของ CO2, CH4, H2S, VOC โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างด้วยห้องครอบรวบรวมแก๊ส

เครื่องมือวัดอเนกประสงค์นี้ใช้งานได้หลายด้านเช่น ภูเขาไฟ, พื้นที่ที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ, สถานที่ฝังกลบ (ไบโอแก๊ส), บ่อแก๊สธรรมชาติ และวัดอัตราการคายแก๊สจากผืนดินในปฐพีศาสตร์

เครื่องมือนี้สามารถถูกดัดแปลงเพื่อให้ใช้ในการวัดอย่างจำเพาะเจาะจงได้

ประเภทต่างๆ ของเครื่องมือวัดอัตราการแพร่ของแก๊สฝังกลบ
1. แบบทั่วไป (CO2/HC/H2S)

  • เป็นแบบที่ใช้กันกว้างขวางที่สุดในการตรวจวัด CO2 บนภูเขาไฟและพื้นที่ที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ

2. แบบยกระดับ (CH4_TDLAS/CO2/H2S/VOC/HC)

  • เป็นแบบก้าวหน้าที่สามารถวัดอัตราการแพร่ของมีเทนที่ความละเอียดสูงมาก (LDL= 100 ppb/ 2 Full Scale Values: 100 ppm and 10% LEL ) และสามารถเพิ่มเติมการวัด VOC ได้ นอกเหนือไปจากการวัด CO2 และ H2S

3. แบบกะทัดรัด (CO2)

  • เป็นแบบน้ำหนักเบาและเล็กกะทัดรัดสำหรับการวัดอัตราการแพร่ของ CO2 ระดับเบื้องต้นในทุกสายการใช้งาน

** ห้องครอบรวมรวมแก๊สสามารถถูกปรับแต่งให้ใช้งานกับแก๊สชนิดอื่นได้ด้วย เช่น NO2, O2, CO โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ด้วย

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith