อองรี พิโต

อองรี พิโต (ฝรั่งเศส: Henri Pitot)  คือวิศวกรชาวฝรั่งเศษผู้คิดค้น Pitot tube อุปกรณ์สำหรับวัดความเร็วลมที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน เขาเกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 1695 ณ เมือง Gard ประเทศฝรั่งเศส และเสียชีวิตในวันที่ 27 ธันวาคม 1771