0-10V

0-10V (อ่านว่า: 0-10 โวลต์) คือสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานสำหรับส่งสัญญาณของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปรู้จักและเข้าใจหลักพื้นฐานอยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้หลายๆคนเลือกที่จะใช้สัญญาณ 0-10V ซึ่งต่างจากสัญญาณกระแสไฟอย่าง 4-20mA ที่ผู้ใช้หลายๆคนยังไม่เข้าใจหลักพื้นฐานของมันสักเท่าไร