DK680

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ย่านวัดความดัน 0...100 bar
  • เลือกได้ทั้งความดันแบบ Absolute และ Gauge
  • ย่านวัดอุณหภูมิ -20...+80 °C
  • มีจอแสดงผลดิจิตอล
  • ความจุข้อมูล 4 ล้านข้อมูล
  • ขนาดเกลียว G1/8"
  • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65

สินค้าทั้งชุดมาพร้อมกับ

  • Software, USB cable
  • ฟรีหัวแปลงเกลียว G1/4" และ G1/2"

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith