PCE-VA 20-SET

หลักการวัด
Turbine
เหมาะสำหรับ
ลมที่ผันผวนสูง
ย่านวัดความเร็ว
0.2...30 m/s
หน่วยวัดความเร็ว
m/s, fpm
ย่านวัดอัตราการไหล
0...99,999 m³/min
หน่วยวัดอัตราการไหล
m³/min
ย่านอุณหภูมิ
-20…+60 °C
ย่านวัดความชื้น
0.1...99.9 %RH
ทนแรงดัน
ความดันบรรยากาศ
ขนาดอุปกรณ์
269 x 106 x 51 mm
แหล่งจ่ายไฟ
4 x 1.5 V AAA แบตเตอรี่

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith