Skip navigation

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
4 Products found
 • TC2

     Thermocouple probe
     ช่วงวัดอุณหภูมิ -40...+1600 °C
     การป้องกัน IP68

 • TC4

     Thermocouple probe with standard  head
     ช่วงวัดอุณหภูมิ -40...+1600 °C
     การป้องกัน IP68

 • TC12

     Thermocouple probe with thread
     ช่วงวัดอุณหภูมิ -40...+1600 °C
     การป้องกัน IP68

 • TC38

     โพรบ Thermocouple สำหรับงานอุณหภูมิสูง
     เหมาะสำหรับ งานตู้อบ, เตาอบ, Laboratory, อื่นๆ
     ช่วงวัดอุณหภูมิ 0...+1090 °C