Skip navigation

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
7 Products found
 • THM14EX

     EX Temperature and Humidity transmitter 
      ช่วงวัดอุณหภูมิ -40...+80°C
      ช่วงวัดความชื้น  0...100 %RH
      มาตรฐานป้องกันการระเบิด ATEX Ex ia IIC T4 Ga
      การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP66

 • EX-R1

     EX temperature transmitter 
     ช่วงวัดอุณหภูมิ -100...+85°C
     มาตรฐานป้องกันระเบิด ATEX  EX d IIC T6 Gd
     การป้องกัน IP68

 • AR252-LCD

    Temperature and Humidity transmitter 
     ช่วงวัดอุณหภูมิ -20...+70°C
     ช่วงวัดความชื้น 0...100 %RH
     การป้องกัน IP65

 • AR252

    Temperature and Humidity transmitter 
     ช่วงวัดอุณหภูมิ -30...+80°C
     ช่วงวัดความชื้น 0...100 %RH
     การป้องกัน IP65

 • AR252-L150

    Temperature and Humidity transmitter 
     ช่วงวัดอุณหภูมิ -30...+80°C
     ช่วงวัดความชื้น 0...100 %RH
     การป้องกัน IP65

 • THM80X

     Temperature and Humidity transmitter 
     ช่วงวัดอุณหภูมิ -40...+200°C
     ช่วงวัดความชื้น 0...100 %RH
     ทนแรงดัน 10 bar
     การป้องกัน IP65

   

 • THS88

     High pressure dew point transmitter 
     ช่วงวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง -100...+60°C
     ทนแรงดัน 16 bar
     การป้องกัน IP65