WS100-05

หลักการวัด
Hot wire
เหมาะสำหรับ
ลมสะอาด
ย่านวัดความเร็ว
3...30 m/s
ความผิดพลาด
±0.2 % of full scale
ย่านวัดอัตราการไหล
ตามตาราง
ความเสถียรภาพ
±0.1 m/s per year
ทนแรงดัน
ความดันบรรยากาศ
ทนอุณหภูมิ
-20...+70°C
สัญญาณออก
4-20 mA, 0-10Vdc,RS485
ลักษณะการใช้งาน
ติดตั้ง
แหล่งจ่ายไฟ
12-24 Vdc
การป้องกันฝุ่นและน้ำ
IP55

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith