Skip navigation

เครื่องวัดความเร็วลม

 
เครื่องวัดความเร็วลม คือเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลมหรือปริมาตรของลม โดยเครื่องวัดความเร็วลมถูกพัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งจากบันทึกถูกสร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1450 โดยสถาปนิกชาวอิตาลี Leon Battista Alberti และเครื่องวัดความเร็วลมได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเครื่องวัดความเร็วลมถูกใช้อย่างแพร่หลายอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ระบบแอร์ในอาคาร งานวิจัยหรือผู้ใช้ทั่วไป
 
 
โดยหลักๆแล้วจะถูกใช้สำหรับวัดปริมาตรหรืออัตราการไหลของลมในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนของโรงงาน โดยจะใช้เครื่องวัดความเร็วลมวัดตามจุดต่างๆของท่อลมว่ามีการจ่ายปริมาณลมอย่างเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากพลังงานลมมีต้นทุนในการผลิตที่สูงอยู่พอสมควร ส่วนที่สองจะเป็นการใช้เครื่องวัดความเร็วลมในลักษณะด้านวิจัยข้อมูล เช่น งานวัดสภาพอากาศหรืองานด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เพราะความเร็วลมมีผลอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพอากาศ
 
สำหรับการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลมนั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ โดยเครื่องวัดความเร็วลมแบบแรกคือเครื่องวัดความเร็วลมแบบติดตั้งซึ่งเครื่องวัดความเร็วลมลักษณะนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่หน้างานถาวรเหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการวัดความเร็วลมตลอดเวลา ส่วนแบบที่สองนั้นคือเครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพาซึ่งเครื่องวัดความเร็วลมลักษณะนี้เหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการตรวจสอบความเร็วลมเป็นครั้งคราวในหลายๆจุด
 
นอกเหนือจากนั้นแล้วเครื่องวัดความเร็วลมยังถูกแบ่งออกตามวิธีการวัดหรือ sensor ที่ใช้ในเครื่องวัดความเร็วลม โดยเครื่องวัดความเร็วลมแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการวัดสำหรับสภาวะที่แตกต่างกันออกไป เช่น เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดจะเหมาะสำหรับการวัดความเร็วลมในพื้นที่โล่งหรือปากท่อเพราะลมที่ปากท่อมีความผันผวนสูงมากหากใช้เครื่องวัดความเร็วลมลักษณะอื่นในการวัด ผลการวัดที่ได้จะสวิงขึ้น-ลง จนไม่สามารถหาค่าที่แท้จริงได้ เพราะฉนั้นหากเลือกเครื่องวัดความเร็วลมที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจทำให้เครื่องวัดเกิดความเสียหายได้ 
 
ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าเพราะบริษัทของเรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องวัดความเร็วลมที่พร้อมจะให้คำแนะนำและเลือกเครื่องวัดความเร็วลมที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยเราได้คัดสรรเครื่องวัดความเร็วลมคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าแล้วที่นี่

 

เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
-
-
-
28 Products found
 • PCE-AM 45

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.3...45 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-A420

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่ไม่ทราบทิศทางเช่น ลมธรรมชาติ
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.9...35 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-FWS 20N

  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น มาพร้อมหน้าจอ LCD สัมผัส 7"
  Weather station
  วัดอุณหภูมิ -40...+60°C
  วัดความชื้น 1...99 %RH
  วัดปริมาณน้ำฝน  0...9,999 mm
  วัดความเร็วลม 0...50m/s
  หน้าจอ
  วัดอุณหภูมิ 0...+50°C
  วัดความชื้น 1...99 %RH
  วัดแรงดัน 300...1100 hPa

   

 • PCE-EM 883

    Multimeter แบบพกพา
    ช่วงความเร็วลม 0.5...30 m/s
    ช่วงวัดอุณหภูมิ -40...70°C
    ช่วงวัดความชื้น 10...95 %RH
   
  ช่วงวัดแสง 0...200,000 lux
    ช่วงวัดเสียง 35...130 dB

 • PCE-MAM 2

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.4...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+60 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-WSAC 50W 24

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูง เช่น สภาพแวดล้อม
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  1.1...50.0 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+70°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-WSAC 50W 230

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูง เช่น สภาพแวดล้อม
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  1.1...50.0 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+70°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-ADL 11

  แบบพกพา สำหรับวัดและบันทึกลม ที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  1.2...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-AM 85

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.4...20 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-THA 10

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.4...35 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-VA 11

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.4...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...60 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-VA 20

  แบบพกพา สำหรับการวัดลมในอุณหภูมิสูงและมีฝุ่นจำนวนมาก
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.2...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+60 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-VA 20-SET

  แบบพกพา สำหรับการวัดลมที่ผันผวนสูง มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.2...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+60 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-007

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.3...45 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-EM 890

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0...20 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-EM 888

  แบบพกพา สำหรับวัดลมที่มีความผันผวนสูงเช่น ปากท่อ ปล่องแอร์
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.4...30 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-WS P

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0...50 m/s
  สัญญาณออก 
  pulse
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+80 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-WS V

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0...50 m/s
  สัญญาณออก 
  0-10 V
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+80 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-WS A

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0...50 m/s
  สัญญาณออก 
  4-20 mA
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+80 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-WS CR

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0...50 m/s
  สัญญาณออก 
  Relay
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+80 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-WS RS485

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0...50 m/s
  สัญญาณออก 
  RS485
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+80 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • KWG 1

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0.9...40 m/s
  สัญญาณออก 
  0...100 Hz
  ทนอุณหภูมิ
  25...60 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • KWS 1

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด
  0.9...40 m/s
  ย่านการวัดทิศทาง 
  5 ... 355°
  สัญญาณออก 
  0...100 Hz
  ทนอุณหภูมิ
  25...60 °C
 • KWR 1

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  10...350°
  สัญญาณออก 
  0…1000 Ohm
  ทนอุณหภูมิ
  -25…+60°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • CWG 1

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0...50 m/s
  สัญญาณออก 
  4-20 mA
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+65 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • CWG 2

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0...50 m/s
  สัญญาณออก 
  0-10 V
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+65 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • CWR 1

  แบบติดตั้ง ใช้กับลมธรมชาติหรือลมที่มีความผันผวนสูง 
  ย่านการวัด 
  0...360°
  สัญญาณออก 
  4-20 mA
  ทนอุณหภูมิ
  -25…+60°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • NT-ZS25-ZG1

  แบบพกพา เหมาะสำหรับการวัดในลมอุณหภูมิสูงมาก
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.3...120 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -40...+500 °C
  ทนแรงดัน
  10 bar