Skip navigation

เครื่องวัดระดับ


เครื่องวัดระดับ (Level sensor) คือ เครื่องมือที่ใช้บอกถึงความสูงหรือระดับ (Level) ของวัตถุที่อยู่ภายในถังเก็บหรือตามแหล่งธรรมชาติ โดยเครื่องวัดระดับมีหลากหลายประเภทการใช้งาน เช่น Ultrasonic, Radar และ Hydrostatic เป็นตัน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นจะมีการใช้งานและจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยจุดประสงค์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้

จุดประสงค์แรกคือ การวัดระดับ(Level) เพื่อทำการดูผลลัพธ์ระดับความสูงของวัตถุ เนื่องจากในอุตสาหกรรมนั้นมีการเก็บวัตถุดิบภายในถังเก็บหลากหลายประเภทหรือแม้แต่การวัดระดับตามแหล่งธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการวัดระดับ ดังนั้นแล้วจึงมี Level sensor ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและดูผลลัพธ์ เช่น ใช้แสดงผลของระดับน้ำในถัง, แสดงผลปริมาณปูนซีเมนต์ในถัง Silo หรือ ระดับน้ำแม่น้ำ เป็นต้น และจุดประสงค์ที่สองของเครื่องวัดระดับคือ การควบคุม ดังนั้นหากติดตั้งเครื่องวัดระยะร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมจะทำให้ควบคุมปริมาณของวัตถุได้ แต่เครื่องวัดระดับแต่ละประเภทนั้นจะมีข้อแตกต่างการใช้งานกัน ทำให้ต้องเลือกใช้เครื่องวัดระดับให้เหมาะสมกับสภาวะการงาน

เครื่องวัดระดับ หรือ Level sensor นั้น มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุและสภาวะการใช้งานเช่น เครื่องวัดระดับ Ultrasonic level sensor จะเป็นเครื่องวัดระดับที่เหมาะกับสภาวะการใช้งานที่มีอากาศ แต่หากภายในถังเก็บมีสภาวะเป็นสุญญากาศ เครื่องวัดระดับ Radar Level sensor ก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากเครื่องวัดระดับประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อากาศในการวัดะดับ และ Level sensor ประเภทสุดท้ายคือ Hydrostatic level sensor จะถูกใช้งานในการวัดระดับของเหลวเท่านั้นโดยการวัดระดับความสูงนั้นจำเป็นต้องให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับความดันบรรยากาศ เป็นต้น

ดังนั้นแล้วการใช้ Level sensor มีความสามารถในการวัดความสูงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคุณลูกค้าต้องเลือกใช้ Level sensor ให้เหมาะสมกับสภาพหรือสภาวะของงานที่ใช้ ซึ่งหากเลือกผิดแล้วอาจทำให้เครื่องวัดระดับเกิดความเสียหายได้ โดยความผิดพลาดนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะทางบริษัทของเรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องวัดระดับ ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและเลือก Level sensor ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยเราได้คัดสรรเครื่องวัดระดับคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ทุกชนิดมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านแล้วที่นี่

 

เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
2 Products found
 • UD800

  เซ็นเซอร์วัดระดับ เหมาะสำหรับงานวัดระดับทั่วไป
  หลักการวัด
  คลื่นสะท้อน Ultrasonic
  ช่วงการวัดระยะ 
  0...15m
  ทนอุณหภูมิ
  0...80 °C
  ประเภทวัตถุ
  ของเหลว
 • UD200

  เซ็นเซอร์วัดระดับ เหมาะสำหรับงานวัดระดับของเหลวทั่วไป
  หลักการวัด
  คลื่นสะท้อน Ultrasonic
  ช่วงการวัดระยะ 
  0.1...2 m
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+60 °C
  ประเภทวัตถุ
  ของเหลว