Skip navigation

เครื่องวัดความเร็วลม

 
เครื่องวัดความเร็วลม คือเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลมหรือปริมาตรของลม โดยเครื่องวัดความเร็วลมถูกพัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งจากบันทึกถูกสร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1450 โดยสถาปนิกชาวอิตาลี Leon Battista Alberti และเครื่องวัดความเร็วลมได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเครื่องวัดความเร็วลมถูกใช้อย่างแพร่หลายอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ระบบแอร์ในอาคาร งานวิจัยหรือผู้ใช้ทั่วไป
 
 
โดยหลักๆแล้วจะถูกใช้สำหรับวัดปริมาตรหรืออัตราการไหลของลมในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนของโรงงาน โดยจะใช้เครื่องวัดความเร็วลมวัดตามจุดต่างๆของท่อลมว่ามีการจ่ายปริมาณลมอย่างเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากพลังงานลมมีต้นทุนในการผลิตที่สูงอยู่พอสมควร ส่วนที่สองจะเป็นการใช้เครื่องวัดความเร็วลมในลักษณะด้านวิจัยข้อมูล เช่น งานวัดสภาพอากาศหรืองานด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เพราะความเร็วลมมีผลอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพอากาศ
 
สำหรับการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลมนั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ โดยเครื่องวัดความเร็วลมแบบแรกคือเครื่องวัดความเร็วลมแบบติดตั้งซึ่งเครื่องวัดความเร็วลมลักษณะนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่หน้างานถาวรเหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการวัดความเร็วลมตลอดเวลา ส่วนแบบที่สองนั้นคือเครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพาซึ่งเครื่องวัดความเร็วลมลักษณะนี้เหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการตรวจสอบความเร็วลมเป็นครั้งคราวในหลายๆจุด
 
นอกเหนือจากนั้นแล้วเครื่องวัดความเร็วลมยังถูกแบ่งออกตามวิธีการวัดหรือ sensor ที่ใช้ในเครื่องวัดความเร็วลม โดยเครื่องวัดความเร็วลมแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการวัดสำหรับสภาวะที่แตกต่างกันออกไป เช่น เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดจะเหมาะสำหรับการวัดความเร็วลมในพื้นที่โล่งหรือปากท่อเพราะลมที่ปากท่อมีความผันผวนสูงมากหากใช้เครื่องวัดความเร็วลมลักษณะอื่นในการวัด ผลการวัดที่ได้จะสวิงขึ้น-ลง จนไม่สามารถหาค่าที่แท้จริงได้ เพราะฉนั้นหากเลือกเครื่องวัดความเร็วลมที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจทำให้เครื่องวัดเกิดความเสียหายได้ 
 
ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าเพราะบริษัทของเรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องวัดความเร็วลมที่พร้อมจะให้คำแนะนำและเลือกเครื่องวัดความเร็วลมที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยเราได้คัดสรรเครื่องวัดความเร็วลมคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าแล้วที่นี่

 

เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
-
-
-
8 Products found
 • WS100-05

  ราคาถูก แบบติดตั้งในท่อ สำหรับการวัดลมความเร็วต่ำและสะอาด
  หลักการวัด
  Hot wire
  ย่านการวัด 
  0...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+70°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • FTM84-85

  แบบติดตั้ง สำหรับลมหรือแก๊สที่สะอาด 
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.15...120 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+100 °C
  ทนแรงดัน
  10 bar
 • FTS34-35

  แบบติดตั้ง สำหรับลมหรือแก๊สที่สะอาด 
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.2...40 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...+50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-HWA 30

  แบบพกพา ใช้กับลมสะอาด มีความแม่นยำ โพรบสามารถดัด งอ ได้
  หลักการวัด
  Hot wire
  ย่านการวัด 
  0...30 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+45°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-HVAC 2

  แบบพกพา สำหรับการวัดลมในอุณหภูมิสูงและมีฝุ่นจำนวนมาก
  หลักการวัด
  Pitot tube
  ย่านการวัด 
  1...80 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -50...+400 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-HWA 20BT

  แบบพกพา ใช้กับลมสะอาด มีความแม่นยำ
  หลักการวัด
  Hot wire
  ย่านการวัด 
  0...30 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -20...+60°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-423N

  แบบพกพา ใช้กับลมสะอาด มีความแม่นยำและตอบสนองได้รวดเร็ว 
  หลักการวัด
  Hot wire
  ย่านการวัด 
  0...30 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • EX-TA10-ZG1b

  แบบพกพาป้องกันการระเบิด สำหรับลมที่มีแรงดันและอัตราการไหลสูง
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.2...200 Nm/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+140 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar