Skip navigation

เครื่องวัดแก๊ส

 
เครื่องวัดแก๊ส (อังกฤษ : Gas detector) หรือถูกเรียกอีกหลายชื่อเช่น เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจจับแก๊สหรือเครื่องตรวจวัดแก๊ส คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับบอกปริมาณความเข้มข้นของแก๊สชนิดนั้นๆเทียบกับปริมาณของแก๊สหรืออากาศทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหน่วยวัดจะอยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นร้อยละของปริมาณทั้งหมด (%vol) หรือถ้าแก๊สชนิดนั้นมีปริมาณที่น้อยมากๆ หน่วยวัดจะอยู่ใรูปแบบของอัตราส่วนหนึ่งในล้าน (ppm)
 
 
การวัดแก๊สเริ่มมีการใช้งานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในเหมืองถ่านหินเพื่อป้องกันอัตรายจากแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าในยุคนั้นจึงมีการใช้นกขมิ้นในการตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นมีแก๊สที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ โดยการให้นกบินเข้าไปในพื้นที่ เนื่องจากนกขมิ้นเป็นนกที่ชอบร้องเพลงหากพบว่านกหยุดร้องเพลงหรือตายแสดงว่าพื้นที่นั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์
 
ปัจจุบันการวัดปริมาณของแก๊สได้ถูกใช้อยู่ในทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจุดประสงค์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องคือ การวัดแก๊สเพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลหรือพื้นที่เสี่ยง และ การวัดแก๊สเพื่อควบคุมปริมาณในกระบวนการผลิต ซึ่งเครื่องวัดแก๊สที่ใช้วัดนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่ เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งในพื้นที่ เครื่องวัดแก๊สแบบพกพาและสุดท้ายคือเครื่องวัดแก๊สสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Hazardous zone) 
 
นอกเหนือจากนั้นแล้ววิธีการวัดหรือ sensor ที่ใช้ในเครื่องวัดแก๊สก็มีหลายชนิดเช่นกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อจำกัดในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเช่น อายุการใช้งาน ความแม่นยำในการวัด การทนต่อสภาวะต่างๆเช่น อุณหภูมิ แรงดัน ฝุ่นและ ฯลฯ หรือแม้กระทั้งผลกระทบจากการรบกวนการวัดจากแก๊สชนิดอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทางบริษัทของเราได้คัดสรรเครื่องวัดแก๊สคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านแล้วที่นี่
เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
25 Products found
 • SX-482

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-402

  สำหรับแก๊ส 
  Acetylene (C2H2)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-917-C2H6O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethanol (C2H6O)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-912

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...2,000 ppm (สูงสุด 100 %LEL)
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-200-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25 %vol
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-917-HC

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrocarbon (HC)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-213

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...200/400 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-200-CL2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (CL2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/10/20/50/100/200 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • SX-200-HCL

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen Chloride (HCL)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/10/20/50/100/200 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-917-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-917-C3H8

  สำหรับแก๊ส 
  Propane (C3H8)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-200-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/3/5 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-200-SO2

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur dioxide (SO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 100 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-200-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 300 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-462

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R134a
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R12

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R12
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R22

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R22
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R404

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R404
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R500

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R500
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R502

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R502
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-402-C8H8

  สำหรับแก๊ส 
  Styrene (C8H8)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-402-C7H8

  สำหรับแก๊ส 
  ไอระเหยของ Toluene (C7H8)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-200-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 300 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • SX-200-NO

  สำหรับแก๊ส 
  Nitric oxide (NO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 300 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • SX-200-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20,000/50,000 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง