DK314

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ย่านวัดอุณหภูมิ -40...+150 °C
  • ความจุข้อมูล 4 ล้านข้อมูล
  • แบตเตอรี่ Lithium ชนิด LTH35
  • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP68
  • ผ่านมาตรฐาน EN15883-1

สินค้าทั้งชุดมาพร้อมกับ

  • Software, USB cable