Skip navigation

Moisture meter


เครื่องวัดความชื้นในวัสดุ (อังกฤษ : Moisture meter) คือเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบให้วัดความชื้น(ปริมาณของน้ำ)ในวัสดุต่างๆ ซึ่งเครื่องวัดที่เราจำหน่ายจะมีทั้งแบบพกพาที่มีหัววัดให้เลือกมากมายตามความเหมาะสมของวัสดุนั้นๆและแบบติดตั้งตามจุดต่างๆในกระบวนการอุตสาหกรรมเช่น สายพาน ไซโล หรือจุดอื่นๆตามความเหมาะสม โดยสินค้าของเราใช้เซ็นเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งมีความทนทานและเสถียรภาพมากกว่าแบบเก่า

 

ตัวอย่างวัสดุสำหรับวัดความชื้นได้แก่ ความชื้นไม้ เศษไม้ ขี้เรื่อย คอนกรีต กะลาปาล์ม ทราย ดิน เศษแก้ว น้ำตาล เกลือ ข้าวโพด อ้อย ข้าว ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง กาแฟ มันสำปะหลัง พริกไทย ถ่านไม้ ถ่านหิน แร่ชนิดต่างๆ อาหารสัตว์ ปุ๋ย ชีวมวล Biomass หญ้าแห้ง ฟาง น้ำมัน น้ำมันดีเซล emulsions อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทางบริษัทของเราได้คัดสรรเครื่องวัดความชื้นคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านแล้วที่นี่

show more show less
Filter by:
3 Products found
 • HD2

  เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ ความเค็มในดิน ทราย ดินกรวด ฯลฯ
  สำหรับ
  ดิน ทราย ฯลฯ
  ย่านวัด 
  0...100 %H2O
 • TRIME-PICO-64

  เซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ ความเค็มในดิน ทราย หินกรวด ฯลฯ
  สำหรับ
  ดิน ทราย ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น 
  0...100 %H2O
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
  ปริมาตรการวัด 
  1.25 L
 • TRIME-PICO-32

  เซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ ความเค็มในดิน ทราย หินกรวด ฯลฯ
  สำหรับ
  ดิน ทราย ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น 
  0...100 %H2O
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
  ปริมาตรการวัด 
  250 ml