Skip navigation

ANEMOMETER

 
Anemometer หรือ แอนนิโมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลมหรือปริมาตรของลม โดยคำว่า Anemos เป็นภาษากรีกซึ่งหมายถึง "ลม" ดังนั้น Anemometer  จึงหมายถึงมิเตอร์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดลม Anemometer ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งจากบันทึกถูกสร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1450 โดยสถาปนิกชาวอิตาลี Leon Battista Alberti และ Anemometer ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างหลากหลายจนถึงปัจจุบัน 
 
 
ปัจจุบัน Anemometer ถูกใช้อย่างแพร่หลายอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ระบบแอร์ในอาคารหรืองานวิจัย โดยหลักๆแล้วจะถูกใช้เพื่อวัดปริมาตรหรืออัตราการไหลของในท่อลมของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุน โดยจะใช้ Anemometer วัดตามจุดต่างๆของท่อลมว่ามีการจ่ายลมในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากพลังงานลมมีต้นทุนในการผลิตที่สูงอยู่พอสมควร ส่วนที่สองจะเป็นการใช้ Anemometer สำหรับงานวิจัยข้อมูล เช่น งานวัดสภาพอากาศหรืองานด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เพราะความเร็วลมมีผลอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพอากาศ
 
สำหรับการใช้งาน Anemometer นั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ โดยแบบแรกจะเป็น Anemometer แบบติดตั้งซึ่ง Anemometer ลักษณะนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่หน้างานถาวรเพื่อจะวัดและวิเคราะห์ความเร็วลมตลอดเวลาตัวอย่างเช่นสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ต้องใช้ Anemometer แบบติดตั้งวัดความเร็วลมอยู่ตลอดเวลาเป็นต้น ส่วนแบบที่สองนั้นจะเป็น Anemometer แบบพกพาซึ่ง Anemometer ลักษณะนี้เหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการตรวจสอบความเร็วลมเป็นครั้งคราวในหลายๆจุดยกตัวอย่างเช่นการตรวจวัดความเร็วลมในท่อของโรงงานอุตสาหกรรม
 
นอกเหนือจากนั้นแล้ว Anemometer ยังถูกแบ่งออกตามหลักการวัดหรือชนิด sensor ที่ใช้ใน Anemometer ด้วย โดย Anemometer แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการวัดสำหรับสภาวะที่แตกต่างกันออกไป เช่น Anemometer แบบ Hot wire จะเหมาะสำหรับการวัดความเร็วลมในท่อเพราะลมที่ปากท่อมีความผันผวนต่ำมากและ Anemometer แบบ Hot wire มีความแม่นยำสูง แต่หากใช้ Anemometer ชนิดนี้ในการวัดลักษณะอื่นเช่น ปากท่อ ปล่องลมหรือลมธรรมชาติซึ่งมีความผันผวนสูงมาก ผลการวัดที่ได้จะสวิงขึ้น-ลง จนไม่สามารถหาค่าที่แท้จริงได้ เพราะฉนั้นหากเลือก Anemometer ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ Anemometer เกิดความเสียหายหรือได้รับผลการวัดที่ไม่แม่นยำได้เช่นกัน
 
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าเพราะบริษัทของเรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้าน Anemometer ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและเลือก Anemometer ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยเราได้คัดสรร Anemometer คุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าแล้วที่นี่
show more show less
Filter by:
-
-
-
49 Products found
 • VT100-ASP

  หลักการวัด
  Differential pressure
  ย่านการวัด 
  3...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • WS100-05

  Principle
  Hot wire
  Measuring range
  0...30 m/s
  Operating temperature
  -20...+70°C
  Operating pressure
  atmospheric pressure
 • VM430

  Measuring principle
  Vortex
  Measuring range 
  depend on tube size
  Temperature resistance
  -40...350 °C
  Pressure resistance
  0...10 bar
 • MF-PD

  Measuring principle
  Differential pressure
  Measuring range
  -50 Pa...+5 KPa 
  Temperature resistance
  0...50 °C
  Pressure resistance
  Atmosphere
 • MF-PFA

  Measuring principle
  Differential pressure
  Measuring range
  0...70 m/s
  Temperature resistance
  0...50 °C
  Pressure resistance
  Atmosphere
 • MF-PFA-PU

  Measuring principle
  Differential pressure
  Measuring range
  0...70 m/s
  Temperature resistance
  0...50 °C
  Pressure resistance
  Atmosphere
 • MF-PFT

  Measuring principle
  Differential pressure
  Measuring range
  0...70 m/s
  Temperature resistance
  0...50 °C
  Pressure resistance
  Atmosphere
 • MF-PFTT

  Measuring principle
  Differential pressure
  Measuring range
  0...70 m/s
  Temperature resistance
  0...50 °C
  Pressure resistance
  Atmosphere
 • MFS-SS

  Measuring principle
  Pitot tube
  Measuring range
  2...25 m/s
  Temperature resistance 
  -50...+600 °C
  Pressure resistance
  Atmosphere
 • MFS-FI

  Measuring principle
  diffential pressure
  Measuring range
  2...25 m/s
  Temperature resistance 
  -50...+250 °C
  Pressure resistance
  Atmosphere
 • MFS

  Measuring principle
  Pitot tube
  Measuring range
  2...25 m/s
  Temperature resistance 
  -50...+400 °C
  Pressure resistance
  Atmosphere
 • AFMT-PHM33

  Measuring principle
  Pitot tube
  Measuring range 
  0...28.7 m/s
  Temperature resistance
  0...+250 °C
  Pressure resistance
  2 bar
 • FTM84-85

  Measuring principle
  Thermal
  Measuring range 
  0.15...120 m/s
  Temperature resistance
  -20...+100 °C
  Pressure resistance
  10 bar
 • FTS34-35

  Measuring principle
  Thermal
  Measuring range 
  0.2...40 m/s
  Temperature resistance
  0...+50 °C
  Pressure resistance
  ความดันบรรยากาศ
 • DC410

  หลักการวัด
  Pitot tube
  ย่านการวัด 
  0.13...120 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+800 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-HWA 30

  แบบพกพา ใช้กับลมสะอาด มีความแม่นยำ โพรบสามารถดัด งอ ได้
  หลักการวัด
  Hot wire
  ย่านการวัด 
  0...30 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+45°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ

   

 • PCE-HVAC 2

  หลักการวัด
  Pitot tube
  ย่านการวัด 
  1...80 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -50...+400 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-AM 45

  Portable type for measurement in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0.3...45 m/s
  Operating temperature
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere

   

 • PCE-A420

  Portable type for measurement in non-direction wind
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0.9...35 m/s
  Operating temperature
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere

   

 • PCE-FWS 20N

  Temperature / Humidity meter with LCD touch screen 7"
  Weather station
  Temperature range -40...+60°C
  Humidity range 1...99 %RH
  Rainfall range  0...9,999 mm
  Wind speed 0...50m/s
  Display
  Temperature range 0...+50°C
  Humidity range 1...99 %RH
  Air pressure 300...1100 hPa
   

   

 • PCE-EM 883

    Portable multimeter
    Wind velocity range 0.5...30 m/s
    Temperature range -40...70°C
    Humidity range 10...95 %RH
   
  Light range 0...200,000 lux
    Sound range 35...130 dB

 • PCE-MAM 2

  Portable type for measurement in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0.4...30 m/s
  Operating temperature
  -20...+60 °C
  Operating pressure
  Atmosphere

   

 • PCE-HWA 20BT

  Portable type for measurement in clean air
  Principle
  Hot wire
  Measuring range 
  0...30 m/s
  Temperature range
  -20...+60°C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-WSAC 50W 24

  Installed version - application for environment
  Principle
  Turbine
  Measuring range 
  1.1...50.0 m/s
  Operating temperature
  -20...+70°C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-WSAC 50W 230

  Installed version - application for environment
  Principle
  Turbine
  Measuring range 
  1.1...50.0 m/s
  Operating temperature
  -20...+70°C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-ADL 11

  Portable type for measurement and recording in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  1.2...30 m/s
  Operating temperature
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere

   

 • PCE-AM 85

  Portable type for measurement in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0.4...20 m/s
  Operating temperature
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-THA 10

  Portable type for measurement in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0.4...35 m/s
  Operating temperature
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-VA 11

  Portable type for measurement in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0.4...30 m/s
  Operating temperature
  -10...60 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-VA 20

  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.2...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+60 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-VA 20-SET

  Portable - flow meter for application in high terbulent wind with accessories
  หลักการวัด
  Turbine
  ย่านการวัด 
  0.2...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+60 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-PDA

  Portable - flow meter for high temperature and high dust
  Principle
  Pitot tube
  Velocity range 
  1...550 m/s
  Operating temperature
  -50...+400 °C
  Operating pressure
  2 bar
 • PCE-007

  Portable type for measurement in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0.3...45 m/s
  Operating temperature
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-423N

  Portable - flow meter for clean air with high precision
  principle
  Hot wire
  Velocity range
  0...30 m/s
  Temperature range
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere

   

 • PCE-EM 890

  Portable type for measurement in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0...20 m/s
  Operating temperature
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-EM 888

  Portable type for measurement in high terbulent
  Principle
  Turbine
  Measuring range
  0.4...30 m/s
  Operating temperature
  0...50 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-WS P

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0...50 m/s
  Output signal 
  pulse
  Operating temperature
  -20...+80 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-WS V

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0...50 m/s
  Output signal 
  0-10 V
  Operating temperature
  -20...+80 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-WS A

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0...50 m/s
  Output signal 
  4-20 mA
  Operating temperature
  -20...+80 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-WS CR

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0...50 m/s
  Output signal 
  Relay
  Operating temperature
  -20...+80 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • PCE-WS RS485

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0...50 m/s
  Output signal 
  RS485
  Operating temperature
  -20...+80 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • KWG 1

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0.9...40 m/s
  Output signal 
  0...100 Hz
  Operating temperature
  25...60 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • KWS 1

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0.9...40 m/s
  Wind direction
  5 ... 355°
  Output signal 
  0...100 Hz
  Operating temperature
  25...60 °C
 • KWR 1

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  10...350°
  Output signal 
  0…1000 Ohm
  Operating temperature
  -25…+60°C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • CWG 1

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0...50 m/s
  Output signal 
  4-20 mA
  Operating temperature
  -20...+65 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • CWG 2

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0...50 m/s
  Output signal 
  0-10 V
  Operating temperature
  -20...+65 °C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • CWR 1

  Installed sesnor - application in environment and high terbulent wind
  Measuring range
  0...360°
  Output signal 
  4-20 mA
  Operating temperature
  -25…+60°C
  Operating pressure
  Atmosphere
 • EX-TA10-ZG1b

  Measuring principle
  Thermal
  Measuring range 
  0.2...200 Nm/s
  Temperature resistance
  -10...+140 °C
  Pressure resistance
  16 bar
 • NT-ZS25-ZG1

  Measuring principle
  Turbine
  Measuring range 
  0.3...120 m/s
  Temperature resistance
  -40...+500 °C
  Pressure resistance
  10 bar