บทความ


แหล่งรวมความรู้และบทความเกี่ยวกับเครื่องมืออุตสาหกรรม ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมากมาย โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม เรามีข้อมูลและความรู้มากมายที่พร้อมจะแบ่งปันกับทุกคน

(พัลส์) คือสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีรูปร่างหรือลักษณะเป็นคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (Square wave) ที่มีอยู่สองสภาวะคือ high และ low ซ้ำกันไปเรื่อยๆ

Read more

คือมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลแบบอนุกรม ซึ่งถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1960 โดย EIA ซึ่งในยุคแรก RS232 เป็นที่นิยมมากขนาดที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมี...

Read more

คือหน่วยวัดสำหรับบอกปริมาตรการไหลหรืออัตราการไหล โดย CFM ย่อมาจาก Cubic foot per minute หรือ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ซึ่งบางครั้งอาจถูกเขียนในรูป ft3/min

Read more

คือหน่วยวัดสำหรับบอกปริมาตรการไหลหรืออัตราการไหล โดย CMM ย่อมาจาก Cubic meter per minute หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ซึ่งบางครั้งอาจถูกเขียนในรูป m3/min

Read more

คือหน่วยวัดสำหรับบอกปริมาตรการไหลหรืออัตราการไหล โดย LPS ย่อมาจาก Liter per second หรือ ลิตรต่อวินาที ซึ่งบางครั้งอาจถูกเขียนในรูป L/s

Read more

คือหน่วยวัดสำหรับบอกปริมาตรการไหลหรืออัตราการไหล โดย LPM ย่อมาจาก Liter per minute หรือ ลิตรต่อนาที ซึ่งบางครั้งอาจถูกเขียนในรูป L/min

Read more

คือมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักร (mechanical casings) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical enclosures) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย IEC

Read more

คือวิศวกรชาวฝรั่งเศษผู้คิดค้น Pitot tube อุปกรณ์สำหรับวัดความเร็วลมที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

Read more

คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลม ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส Henri Pitot (อองรี พิโต)ในต้นศตวรรษที่ 18

Read more