บทความ


แหล่งรวมความรู้และบทความเกี่ยวกับเครื่องมืออุตสาหกรรม ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมากมาย โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม เรามีข้อมูลและความรู้มากมายที่พร้อมจะแบ่งปันกับทุกคน

สอนการใช้งาน Software สำหรับ data logger รุ่น TempCentre ได้แก่ การตั้งค่า ดาวน์โหลดข้อมูล แปลงไฟล์ข้อมูล และอื่นๆ

Read more

สอนการใช้งาน Multi-function Data logger สำหรับวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ APAR รุ่น AR207 ได้แก่ การใช้งานตัวเครื่อง การตั้งค่า ดาวน์โหลดข้อมูล และอื่นๆ

Read more

สอนการใช้งาน Software สำหรับ data logger รุ่น InfraLOG จากเยอรมัน ได้แก่ การตั้งค่า ดาวน์โหลดข้อมูล แปลงไฟล์ข้อมูล และอื่นๆ

Read more

สอนการใช้งาน Data logger สำหรับวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ Elitech รุ่น RC-5 ได้แก่ การใช้งานตัวเครื่อง การตั้งค่า ดาวน์โหลดข้อมูล แปลงไฟล์ข้อมูล และอื่นๆ

Read more

สอนการใช้งานเบื้องต้น Data logger ยี่ห้อ MedgeTech รุ่น HITEMP140 จากอเมริกา ได้แก่ การตั้งค่า การดาวน์โหลดข้อมูล การแปลงข้อมูลเป็น exel และอื่นๆ

Read more

ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องวัดความเร็วลมและอัตราการไหลแบบ Pitot tube รุ่น PCE-HVAC 2 และ DC410 แบบหมัดต่อหมัดทุกคุณสมบัติมากมาย...

Read more

คือมาตรฐานการสื่อสารสำหรับการอ่านค่าปริมาณก๊าซหรือไฟฟ้าจากระยะไกล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานยุโรป...

Read more

คือสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานสำหรับส่งสัญญาณของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปรู้จัก

Read more

(อ่านว่า: มอดบัส) คือโปรโตคอลหรือรูปแบบการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลแบบอนุกรมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1979 โดย Modicon

Read more

คือมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลแบบอนุกรม ซึ่งถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1998 โดยความร่วมมือของ TIA และ EIA ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่...

Read more