Skip navigation

เครื่องวัดแก๊ส

 
เครื่องวัดแก๊ส (อังกฤษ : Gas detector) หรือถูกเรียกอีกหลายชื่อเช่น เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจจับแก๊สหรือเครื่องตรวจวัดแก๊ส คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับบอกปริมาณความเข้มข้นของแก๊สชนิดนั้นๆเทียบกับปริมาณของแก๊สหรืออากาศทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหน่วยวัดจะอยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นร้อยละของปริมาณทั้งหมด (%vol) หรือถ้าแก๊สชนิดนั้นมีปริมาณที่น้อยมากๆ หน่วยวัดจะอยู่ใรูปแบบของอัตราส่วนหนึ่งในล้าน (ppm)
 
 
การวัดแก๊สเริ่มมีการใช้งานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในเหมืองถ่านหินเพื่อป้องกันอัตรายจากแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าในยุคนั้นจึงมีการใช้นกขมิ้นในการตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นมีแก๊สที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ โดยการให้นกบินเข้าไปในพื้นที่ เนื่องจากนกขมิ้นเป็นนกที่ชอบร้องเพลงหากพบว่านกหยุดร้องเพลงหรือตายแสดงว่าพื้นที่นั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์
 
ปัจจุบันการวัดปริมาณของแก๊สได้ถูกใช้อยู่ในทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจุดประสงค์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องคือ การวัดแก๊สเพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลหรือพื้นที่เสี่ยง และ การวัดแก๊สเพื่อควบคุมปริมาณในกระบวนการผลิต ซึ่งเครื่องวัดแก๊สที่ใช้วัดนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่ เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งในพื้นที่ เครื่องวัดแก๊สแบบพกพาและสุดท้ายคือเครื่องวัดแก๊สสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Hazardous zone) 
 
นอกเหนือจากนั้นแล้ววิธีการวัดหรือ sensor ที่ใช้ในเครื่องวัดแก๊สก็มีหลายชนิดเช่นกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อจำกัดในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเช่น อายุการใช้งาน ความแม่นยำในการวัด การทนต่อสภาวะต่างๆเช่น อุณหภูมิ แรงดัน ฝุ่นและ ฯลฯ หรือแม้กระทั้งผลกระทบจากการรบกวนการวัดจากแก๊สชนิดอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทางบริษัทของเราได้คัดสรรเครื่องวัดแก๊สคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านแล้วที่นี่
เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
109 Products found
 • PORRDZBI

  สำหรับแก๊ส
  Methane (CH4)
  LPG (iso C4H10)
  หลักการวัด
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...10 ppm/ 0...1 %VOL
  0...20 %LEL (CH4)
  0...1,800 ppm (LPG) 
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
   
   
   

   

 • SX-912

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...2,000 ppm
  (สูงสุด 100 %LEL)
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-C2H4

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-C2H4-P

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-C2H4

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 20/ 100/ 500/ 1000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-C2H4O-P

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 20/ 100/ 500/ 1000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 20/ 100/ 500/ 1000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 500/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-CH2O-P

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 500/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 500/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-917-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-CH4-P

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-R-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-CL2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (CL2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/10/20/50/100/200 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • GRI-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 3000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-Cl2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 3000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-CL2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 3000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-CLO2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-CLO2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-CLO2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-213

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...200/400 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...200/ 500/ 1000/ 2000
  4000/ 5000/ 10000
  40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-CO-R

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL

   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-CO-P

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...200/ 500/ 1000/ 2000
  4000/ 5000/ 10000
  40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GRI-CO-R-P

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...200/ 500/ 1000/ 2000
  4000/ 5000/ 10000
  40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • WASP-XM-R-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...1 %/ 5 %/ 20 %/ 50 %
  100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-CO2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-R-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-COCl2

  สำหรับแก๊ส 
  Phosgene (COCL2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-COCl2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Phosgene (COCl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-COCl2

  สำหรับแก๊ส 
  Phosgene (COCl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-Ex

  สำหรับแก๊ส 
  Combustible
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 %LEL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-Ex-P

  สำหรับแก๊ส 
  Combustible
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 %LEL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GRI-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-F2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0... 1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20,000/50,000 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • GRI-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
   

   

 • GRI-H2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
   

   

 • WASP-XM-E-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-H2O2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-H2O2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-H2O2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 300 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GRI-H2S-P

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-HCL

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen Chloride (HCL)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/10/20/50/100/200 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 30/ 100/ 200/ 1000
  3000/ 10000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-HCl-P

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 30/ 100/ 200/ 1000
  3000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCL)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 30/ 100/ 200/ 1000
  3000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-HCN-P

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-HF-P

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-482

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 200/ 500/ 1000
  2000/ 5000/ 10000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-NH3-P

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 200/ 500/ 1000
  2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 200/ 500/ 1000
  2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-NO

  สำหรับแก๊ส 
  Nitric oxide (NO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 300 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • GRI-NO

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen monoxide (NO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 25/ 100/ 250/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-NO-P

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen monoxide (NO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 25/ 100/ 250/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-NO

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen monoxide (NO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 25/ 100/ 250/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 300 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • GRI-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 2/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 5000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-NO2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 2/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 2/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25 %vol
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %VOL
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-O2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/3/5 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...2/ 5/ 20/ 50/  100
  200/ 1000/ 5000/ 30000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-O3-P

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...2/ 5/ 20/ 50/  100
  200/ 1000/ 5000/ 30000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...2/ 5/ 20/ 50/  100
  200/ 1000/ 5000/ 30000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-PH3

  สำหรับแก๊ส 
  Phosphine (PH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 20/ 50/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 4000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-PH3-P

  สำหรับแก๊ส 
  Phosphine (PH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 20/ 50/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 4000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-PH3

  สำหรับแก๊ส 
  Phosphine (PH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 20/ 50/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 4000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-SF6

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur hexafluoride (SF6)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 3000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-SF6-P

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur hexafluoride (SF6)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 3000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-R-SF6

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur hexafluoride (SF6)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 3000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-SiH4

  สำหรับแก๊ส 
  Silane (SiH4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 50 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-SIH4-P

  สำหรับแก๊ส 
  Silane (SIH4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 50 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-SIH4

  สำหรับแก๊ส 
  Silane (SiH4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 50 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-200-SO2

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur dioxide (SO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 100 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GRI-SO2

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur dioxide (SO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 10000
  40000 ppm 
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GRI-SO2-P

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur dioxide (SO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 10000
  40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • WASP-XM-E-SO2

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur dioxide (SO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 10000
  40000 ppm 
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GRI-VOCs

  สำหรับแก๊ส 
  Volatile organic compounds
  (VOCs)
  หลักการวัด 
  Photoionization
   
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000
  10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GRI-VOCs-P

  สำหรับแก๊ส 
  Volatile organic compounds
  (VOCs)
  หลักการวัด 
  Photoionization
   
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000
  10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • WASP-XM-P-VOCs

  สำหรับแก๊ส 
  Volatile organic compounds
  (VOCs)
  หลักการวัด 
  Photoionization
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000
  10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • SX-402

  สำหรับแก๊ส 
  Acetylene (C2H2)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-917-C2H6O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethanol (C2H6O)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-917-HC

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrocarbon (HC)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-917-C3H8

  สำหรับแก๊ส 
  Propane (C3H8)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-462

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R134a
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R12

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R12
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R22

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R22
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R404

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R404
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R500

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R500
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-452-R502

  สำหรับแก๊ส 
  สารทำความเย็น R502
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-402-C8H8

  สำหรับแก๊ส 
  Styrene (C8H8)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • SX-402-C7H8

  สำหรับแก๊ส 
  ไอระเหยของ Toluene (C7H8)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง