Skip navigation

เครื่องวัดแก๊ส

 
เครื่องวัดแก๊ส (อังกฤษ : Gas detector) หรือถูกเรียกอีกหลายชื่อเช่น เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจจับแก๊สหรือเครื่องตรวจวัดแก๊ส คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับบอกปริมาณความเข้มข้นของแก๊สชนิดนั้นๆเทียบกับปริมาณของแก๊สหรืออากาศทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหน่วยวัดจะอยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นร้อยละของปริมาณทั้งหมด (%vol) หรือถ้าแก๊สชนิดนั้นมีปริมาณที่น้อยมากๆ หน่วยวัดจะอยู่ใรูปแบบของอัตราส่วนหนึ่งในล้าน (ppm)
 
 
การวัดแก๊สเริ่มมีการใช้งานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในเหมืองถ่านหินเพื่อป้องกันอัตรายจากแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าในยุคนั้นจึงมีการใช้นกขมิ้นในการตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นมีแก๊สที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ โดยการให้นกบินเข้าไปในพื้นที่ เนื่องจากนกขมิ้นเป็นนกที่ชอบร้องเพลงหากพบว่านกหยุดร้องเพลงหรือตายแสดงว่าพื้นที่นั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์
 
ปัจจุบันการวัดปริมาณของแก๊สได้ถูกใช้อยู่ในทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจุดประสงค์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องคือ การวัดแก๊สเพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลหรือพื้นที่เสี่ยง และ การวัดแก๊สเพื่อควบคุมปริมาณในกระบวนการผลิต ซึ่งเครื่องวัดแก๊สที่ใช้วัดนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่ เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งในพื้นที่ เครื่องวัดแก๊สแบบพกพาและสุดท้ายคือเครื่องวัดแก๊สสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Hazardous zone) 
 
นอกเหนือจากนั้นแล้ววิธีการวัดหรือ sensor ที่ใช้ในเครื่องวัดแก๊สก็มีหลายชนิดเช่นกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อจำกัดในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเช่น อายุการใช้งาน ความแม่นยำในการวัด การทนต่อสภาวะต่างๆเช่น อุณหภูมิ แรงดัน ฝุ่นและ ฯลฯ หรือแม้กระทั้งผลกระทบจากการรบกวนการวัดจากแก๊สชนิดอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทางบริษัทของเราได้คัดสรรเครื่องวัดแก๊สคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านแล้วที่นี่
เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
354 Products found
 • AGH-6200

  แบบ Handheld สามารถวัดได้ 4 แก๊ส มาตราฐาน
  ย่านวัด (Ex) 0...100 %LEL
  ย่านวัด (O2) 0...30 %VOL
  ย่านวัด (H2S) 0...100 ppm
  ย่านวัด (CO) 0...1,000 ppm
 • H2000

  แบบ Handheld สามารถวัดได้ 4 แก๊ส มาตราฐาน
  ย่านวัด (Ex) 0...100 %LEL
  ย่านวัด (O2) 0...30 %VOL
  ย่านวัด (H2S) 0...100 ppm
  ย่านวัด (CO) 0...1,000 ppm
 • H1600-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25%VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-C2H4

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • M2000C

    แบบ Handheld สามารถวัด แก๊ส CO2 และ ฝุ่น PM2.5 และ PM10
    ย่านวัด (CO2) 0...5000 ppm
    ย่านวัดฝุ่น PM2.5 0-999 ug/m3
    ย่านวัดฝุ่น PM10 0-999 ug/m3

 • GIP-P-O2 (100V)

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • GA100

    เครื่องวัดความบริสุทธิ์ของแก๊ส O2 จากเครื่องผลิต O2

  สำหรับแก๊ส
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด
  Ultrasonic oxygen sensor
  ย่านการวัด
  0...100 %vol
  ลักษณะการใช้งาน
  พกพา
 • GAP-O2 (100V)

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • FD-311-He

  สำหรับแก๊ส 
  Helium (He)
  หลักการวัด 
  Thermal conductivity
  ย่านการวัด
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • FD-311-Ar

  สำหรับแก๊ส 
  Argon (Ar)
  หลักการวัด 
  Thermal conductivity
  ย่านการวัด
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • SX-402

  สำหรับแก๊ส 
  Acetylene (C2H2)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GIP-C2H4

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GIP-P-C2H4

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GNP-C2H4

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-C2H4

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • SX-912

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...2,000 ppm
  (สูงสุด 100 %LEL)
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • AGH-5100-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 500/ 1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 500/ 1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 500/ 1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • GNP-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 500/ 1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 500/ 1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • AGH-5100-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 500/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 500/ 1000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 500/ 1000
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • GNP-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 500/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 500/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • GAP-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical / NDIR
  ย่านการวัด
  0...1000 ppm
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GNP-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...5/ 10/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • SX-917-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...50 %LEL
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • AGH-5100-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 3000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • GNP-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 3000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 3000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • SX-200-CL2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (CL2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/10/20/50/100/200 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • GAP-ClO2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-ClO2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200/ 200 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-ClO2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • GNP-ClO2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-ClO2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GAP-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 20/ 50/ 100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 10/ 20/ 30/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 10/ 20/30/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • GNP-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 20/ 50/ 100 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • AGH-5100-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon Monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical / NDIR
  ย่านการวัด
  0...40000 ppm
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon Monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical / NDIR

  ย่านการวัด
  0...40000 ppm / 0...100 %vol

  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon Monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical / NDIR

  ย่านการวัด
  0...40000 ppm
  0...100 %vol

  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • GNP-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon Monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical / NDIR

  ย่านการวัด
  0...40000 ppm
  0...100 %vol

  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon Monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical / NDIR

  ย่านการวัด
  0...40000 ppm
  0...100 %vol

  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • SX-213

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...200/400 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GIP-EX

  สำหรับแก๊ส 
  Combustible
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...100 %LEL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GIP-P-EX

  สำหรับแก๊ส 
  Combustible
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...100 %LEL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GNP-EX

  สำหรับแก๊ส 
  Combustible
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...100 %LEL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-EX

  สำหรับแก๊ส 
  Combustible
  หลักการวัด 
  Catalytic
  ย่านการวัด
  0...100 %LEL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • AGH-5100-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0... 1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GIP-P-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • GNP-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • AGH-5100-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
    
 • GNP-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
    
 • SX-200-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20,000/50,000 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • GAP-H2O2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-H2O2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GIP-P-H2O2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GNP-H2O2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-H2O2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • AGH-5100-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulphide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 200/ 2000/
  5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 200/ 500
  2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • GNP-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GNP-P-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • SX-200-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 300 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • GIP-HBr

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen bromide (HBr)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 200/ 1000 /3000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GIP-P-HBr

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen bromide (HBr)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 200/ 1000/ 3000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • GNP-HBr

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen bromide (HBr)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-HBr

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen bromide (HBr)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • AGH-5100-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...30 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCL)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 30/ 100/ 200/ 1000
  3000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 200/ 1000/ 3000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 200/ 1000/ 3000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • GNP-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 30/ 100/ 200/ 1000
  3000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 30/ 100/ 200/ 1000
  3000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • SX-200-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen Chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/10/20/50/100/200 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • AGH-5100-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion 
 • GIP-P-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GNP-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion 
 • GNP-P-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • AGH-5100-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion 
 • GIP-P-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GNP-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion 
 • GNP-P-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • AGH-5100-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GAP-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 200/ 1000
  5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 200/ 1000
  5000/ 10000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 200/ 1000
  5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • GNP-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 200/ 1000
  5000/ 10000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 200/ 1000
  5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline 
 • SX-482

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...1,000/1,500 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • AGH-5100-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 2/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 2000/ 5000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 2000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • GNP-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 2/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 5000 ppm
   
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 2/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • SX-200-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 / 300 ppm
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง

   

 • GAP-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GIP-P-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline
 • GNP-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GNP-P-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %VOL
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • SX-200-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25 %vol
  ลักษณะการใช้งาน
  ติดตั้ง
 • AGH-5100-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...2/ 5/ 20/ 50/  100
  200/ 1000/ 5000/ 30000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GIP-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...2/ 5/ 20/ 50/  100
  200/ 1000/ 5000/ 30000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GIP-P-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...2/ 5/ 20/ 50/  100
  200/ 1000/ 5000/ 30000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pipeline

   

 • GNP-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...2/ 5/ 20/ 50/  100
  200/ 1000/ 5000/ 30000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion