Skip navigation

เครื่องวัดความเร็วลม

 
เครื่องวัดความเร็วลม คือเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลมหรือปริมาตรของลม โดยเครื่องวัดความเร็วลมถูกพัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งจากบันทึกถูกสร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1450 โดยสถาปนิกชาวอิตาลี Leon Battista Alberti และเครื่องวัดความเร็วลมได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเครื่องวัดความเร็วลมถูกใช้อย่างแพร่หลายอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ระบบแอร์ในอาคาร งานวิจัยหรือผู้ใช้ทั่วไป
 
 
โดยหลักๆแล้วจะถูกใช้สำหรับวัดปริมาตรหรืออัตราการไหลของลมในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนของโรงงาน โดยจะใช้เครื่องวัดความเร็วลมวัดตามจุดต่างๆของท่อลมว่ามีการจ่ายปริมาณลมอย่างเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากพลังงานลมมีต้นทุนในการผลิตที่สูงอยู่พอสมควร ส่วนที่สองจะเป็นการใช้เครื่องวัดความเร็วลมในลักษณะด้านวิจัยข้อมูล เช่น งานวัดสภาพอากาศหรืองานด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เพราะความเร็วลมมีผลอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพอากาศ
 
สำหรับการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลมนั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ โดยเครื่องวัดความเร็วลมแบบแรกคือเครื่องวัดความเร็วลมแบบติดตั้งซึ่งเครื่องวัดความเร็วลมลักษณะนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่หน้างานถาวรเหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการวัดความเร็วลมตลอดเวลา ส่วนแบบที่สองนั้นคือเครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพาซึ่งเครื่องวัดความเร็วลมลักษณะนี้เหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการตรวจสอบความเร็วลมเป็นครั้งคราวในหลายๆจุด
 
นอกเหนือจากนั้นแล้วเครื่องวัดความเร็วลมยังถูกแบ่งออกตามวิธีการวัดหรือ sensor ที่ใช้ในเครื่องวัดความเร็วลม โดยเครื่องวัดความเร็วลมแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการวัดสำหรับสภาวะที่แตกต่างกันออกไป เช่น เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดจะเหมาะสำหรับการวัดความเร็วลมในพื้นที่โล่งหรือปากท่อเพราะลมที่ปากท่อมีความผันผวนสูงมากหากใช้เครื่องวัดความเร็วลมลักษณะอื่นในการวัด ผลการวัดที่ได้จะสวิงขึ้น-ลง จนไม่สามารถหาค่าที่แท้จริงได้ เพราะฉนั้นหากเลือกเครื่องวัดความเร็วลมที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจทำให้เครื่องวัดเกิดความเสียหายได้ 
 
ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าเพราะบริษัทของเรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องวัดความเร็วลมที่พร้อมจะให้คำแนะนำและเลือกเครื่องวัดความเร็วลมที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยเราได้คัดสรรเครื่องวัดความเร็วลมคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าแล้วที่นี่

 

เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
-
-
12 Products found
 • VT100-ASP

  ราคาถูก แบบติดตั้งในท่อ สำหรับการวัดลมที่สะอาด
  หลักการวัด
  Differential pressure
  ย่านการวัด 
  3...30 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • MF-PD

  หลักการวัด
  ความดันแตกต่าง
  ย่านการวัด
  -50 Pa...+5 KPa 
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • MF-PFA

  หลักการวัด
  ความดันแตกต่าง
  ย่านการวัด
  0...70 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • MF-PFA-PU

  หลักการวัด
  ความดันแตกต่าง
  ย่านการวัด
  0...70 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • MF-PFT

  หลักการวัด
  ความดันแตกต่าง
  ย่านการวัด
  0...70 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • MF-PFTT

  หลักการวัด
  ความดันแตกต่าง
  ย่านการวัด
  0...70 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • MFS-SS

  หลักการวัด
  Pitot tube
  ย่านการวัด
  2...25 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -50...+600 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • MFS-FI

  หลักการวัด
  diffential pressure
  ย่านการวัด
  2...25 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -50...+250 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • MFS

  หลักการวัด
  Pitot tube
  ย่านการวัด
  2...25 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -50...+400 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • AFMT-PHM33

  แบบติดตั้ง สำหรับลมหรือแก๊สที่มีฝุ่นจำนวนมาก 
  หลักการวัด
  Pitot tube
  ย่านการวัด 
  0...28.7 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  0...+250 °C
  ทนแรงดัน
  2 bar
 • DC410

  แบบพกพา สำหรับการวัดลมในอุณหภูมิสูงและมีฝุ่นจำนวนมาก
  หลักการวัด
  Pitot tube
  ย่านการวัด 
  0.13...120 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+800 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-PDA

  แบบพกพา สำหรับการวัดลมในอุณหภูมิสูงและมีฝุ่นจำนวนมาก
  หลักการวัด
  Pitot tube
  ย่านการวัด 
  1...550 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -50...+400 °C
  ทนแรงดัน
  2 bar