Skip navigation

เครื่องวัดความชื้นวัสดุ


เครื่องวัดความชื้นในวัสดุ (อังกฤษ : Moisture meter) คือเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบให้วัดความชื้น(ปริมาณของน้ำ)ในวัสดุต่างๆ ซึ่งเครื่องวัดที่เราจำหน่ายจะมีทั้งแบบพกพาที่มีหัววัดให้เลือกมากมายตามความเหมาะสมของวัสดุนั้นๆและแบบติดตั้งตามจุดต่างๆในกระบวนการอุตสาหกรรมเช่น สายพาน ไซโล หรือจุดอื่นๆตามความเหมาะสม โดยสินค้าของเราใช้เซ็นเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งมีความทนทานและเสถียรภาพมากกว่าแบบเก่า

 

ตัวอย่างวัสดุสำหรับวัดความชื้นได้แก่ ความชื้นไม้ เศษไม้ ขี้เรื่อย คอนกรีต กะลาปาล์ม ทราย ดิน เศษแก้ว น้ำตาล เกลือ ข้าวโพด อ้อย ข้าว ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง กาแฟ มันสำปะหลัง พริกไทย ถ่านไม้ ถ่านหิน แร่ชนิดต่างๆ อาหารสัตว์ ปุ๋ย ชีวมวล Biomass หญ้าแห้ง ฟาง น้ำมัน น้ำมันดีเซล emulsions อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทางบริษัทของเราได้คัดสรรเครื่องวัดความชื้นคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านแล้วที่นี่

เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
36 Products found
 • HD2-SONO-M1C

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบพกพาเหมาะสำหรับวัสดุที่นำไฟฟ้าได้
  สำหรับ
  ถ่านหิน, Iron Oxide, เถ้าลอย ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...50 %H2O (สั่งได้)
  ประเภท
  แบบพกพา
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
 • SONO-VARIO

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time รุ่นมาตรฐานราคาประหยัด
  สำหรับ
  ชานอ้อย, ทราย, อาหาร, ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+70 °C
 • SONO-VARIO Xtrem

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time สามารถใช้ได้กับวัสดุทุกชนิด
  สำหรับ
  หิน, อาหาร, พลาสติก ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+70 °C
 • NIR-S-1C

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time สามารถใช้ได้กับวัสดุทุกชนิด
  สำหรับ
  หิน, ไม้, พลาสติก ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  0/4-20 mA, RS485
  หลักการวัด
  Infrared absorption
 • TRIME-GWs-GR

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time ใช้ในกระบวนการอบข้าวหรือธัญพืช
  สำหรับ
  ข้าวเปลือก, ข้าสาร, ธัญพืช ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...50 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+120 °C
 • SONO-GS1

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time เหมาะสำหรับวัดชื้นความหนาแน่นต่ำในปริมาณเยอะ
  สำหรับ
  มันสำปะหลัง, เผือก, วัสดุไม้ ฯลฯ 
  ย่านวัดความชื้น
  0...25 %H2O
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+70 °C
 • SONO-MIX Mini

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time สำหรับวัสดุก่อสร้าง
  สำหรับ
  ซีเมนต์, คอนกรีต, หิน ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+70 °C
 • HD2-SONO-M1

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบพกพา สำหรับวัสดุก่อสร้าง
  สำหรับ
  ทราย, หิน, เม็ดดินเผา ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  ประเภท
  แบบพกพา
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
 • HD2-TRIME-PICO64

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบพกพา สำหรับดิน และสามารถวัดความเค็มของดิน
  สำหรับ
  ดินร่วน, ดินหิน, ทราย ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  ประเภท
  แบบพกพา
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
 • HD2-TRIME-PICO32

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบพกพา สำหรับดิน และสามารถวัดความเค็มของดิน
  สำหรับ
  ดินร่วน, ดินทราย, ทราย ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  ประเภท
  แบบพกพา
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
 • TRIME-EX-GWs-GR

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time ใช้ในกระบวนการอบข้าวหรือธัญพืช มาพร้อมการป้องกันระเบิด
  สำหรับ
  ข้าวเปลือก, ข้าสาร, ธัญพืช ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...50 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+70 °C
 • SONO-EX-GS1

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time เหมาะสำหรับวัดชื้นความหนาแน่นต่ำในปริมาณเยอะ มาพร้อมกับการป้องกันการระเบิด
  สำหรับ
  มันสำปะหลัง, เผือก, วัสดุไม้ ฯลฯ 
  ย่านวัดความชื้น
  0...25 %H2O
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+70 °C
 • SONO-EX-MIX Mini

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time สำหรับวัสดุก่อสร้าง มาพร้อมกับการป้องกันการระเบิด
  สำหรับ
  ซีเมนต์, คอนกรีต, หิน ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+70 °C
 • SONO-M1C

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time เหมาะสำหรับวัสดุที่นำไฟฟ้าได้
  สำหรับ
  ถ่านหิน, Iron Oxide, เถ้าลอย ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...50 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
 • SONO-M1

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time สำหรับวัสดุก่อสร้าง
  สำหรับ
  ทราย, หิน, เม็ดดินเผา ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
 • TRIME-PICO64

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time สำหรับดิน และสามารถวัดความเค็มของดิน
  สำหรับ
  ดินร่วน, ดินหิน, ทราย ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
 • TRIME-PICO32

  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในวัสดุแบบ Real time สำหรับดิน และสามารถวัดความเค็มของดิน
  สำหรับ
  ดินร่วน, ดินทราย, ทราย ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  0...100 %H2O (สั่งได้)
  สัญญาณออก
  4-20 mA, RS-485
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -15...+50 °C
 • Takeme-10

  เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิในดิน ทราย ราคาประหยัด
  สำหรับ
  ดิน, ทราย ฯลฯ
  ย่านวัด
  0...100 %VWC 
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -40...+80 °C

   

 • PCE-MA 50X

    เครื่องวัดและวิเคราะห์ความชื้นในวัสดุด้วยหลักการ gravimetric
    ย่านวัดความชื้น 0...100%
    ย่านวัดน้ำหนักสูงสุด 5...50 g
    ย่านอุณหภูมิในการอบ +40...+160°C
    การบันทึกข้อมูล 5,000 products
    ค่าความละเอียด 0.0001 g / 0.0001%

 • PCE-MA 100

    เครื่องวัดและวิเคราะห์ความชื้นในวัสดุด้วยหลักการ halogen-heating
    ย่านวัดความชื้น 0...100%
    ย่านวัดน้ำหนักสูงสุด 0.001...110 g
    ย่านอุณหภูมิในการอบ +40...+199°C
   
  การบันทึกข้อมูล 15 drying programs
    ค่าความละเอียด 0.001 g / 0.01%

 • PCE-MA 110

    เครื่องวัดและวิเคราะห์ความชื้นในวัสดุด้วยหลักการ halogen-heating
    ย่านวัดความชื้น 0...100%
    ย่านวัดน้ำหนักสูงสุด 0.01...110 g
    ย่านอุณหภูมิในการอบ +40...+199°C
   
  การบันทึกข้อมูล 15 drying programs
    ค่าความละเอียด 0.01 g / 0.1%

 • PCE-MA 200

    เครื่องวัดและวิเคราะห์ความชื้นในวัสดุด้วยหลักการ halogen-heating
    ย่านวัดความชื้น 0...100%
    ย่านวัดน้ำหนักสูงสุด 0.001...200 g
    ย่านอุณหภูมิในการอบ +40...+199°C
   
  การบันทึกข้อมูล 15 drying programs
    ค่าความละเอียด 0.001 g / 0.01%

 • PCE-MA 202

    เครื่องวัดและวิเคราะห์ความชื้นในวัสดุด้วยหลักการ halogen-heating
    ย่านวัดความชื้น 0...100%
    ย่านวัดน้ำหนักสูงสุด 0.01...200 g
    ย่านอุณหภูมิในการอบ +40...+199°C
   
  การบันทึกข้อมูล 15 drying programs
    ค่าความละเอียด 0.01 g / 0.1%

 • PCE-GMM 10

  เครื่องวัดความชื้นในวัสดุประเภท Grain แบบตั้งโต๊ะ 
  สำหรับ
  ข้าว, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  ขึ้นอยุ่กับวัสดุ (ตามตาราง)
  ปริมาณวัสดุ
  65 มิลลิลิตร
  ทนอุณหภูมิ
  0...40 °C
 • PCE-SMM 1

  เครื่องวัดความชื้นดิน ใช้งานง่าย
  สำหรับ
  ดิน
  ย่านวัดความชื้น
  0...50 %
  ความละเอียด
  0.1 %
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
 • PCE-MMK 1

  เครื่องวัดความชื้นในวัสดุแบบ Multifunction
  สำหรับ
  ไม้, กระดาษ ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  ขึ้นอยุ่กับวัสดุ
  ความละเอียด
  0.1%
  ทนอุณหภูมิ
  0...40 °C
 • PCE-WMT 200

  เครื่องวัดความชื้นในไม้ สูงสุดถึง 44 ชนิด
  สำหรับไม้
  Maple, Basla, Walnut ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  ขึ้นอยุ่กับวัสดุ (ตามตาราง)
  ความละเอียด
  0.1%
  หลักการวัด
  Electrical resistance
 • PCE-WMH-3

  เครื่องวัดความชื้นในไม้ สูงสุดถึง 270 ชนิด
  สำหรับไม้
  Oak, Basla, Maple ฯลฯ
  ย่านวัดความชื้น
  6...60%
  ความละเอียด
  0.1%
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  -10...+60 ºC
 • PCE-W3

  เครื่องวัดความชื้นกระดาษ แบบพกพา
  สำหรับวัสดุ
  กระดาษ (waste paper)
  ย่านวัดความชื้น
  6...30%
  ความละเอียด
  0.1%
  ความยาวโพรบ
  85 mm
 • PCE-WT1N

  เครื่องวัดความชื้นขี้เลื่อย เศษไม้ และฟาง แบบพกพา
  สำหรับวัสดุ
  ขี้เลื่อย, เศษไม้ และฟาง
  ย่านวัดความชื้น
  8...30%
  ความละเอียด
  0.1%
  ทนอุณหภูมิ
  0...50°C
 • PCE-WP24

  เครื่องวัดความชื้นไม้และสิ่งก่อสร้าง แบบพกพา
  สำหรับวัสดุ
  ไม้และสิ่งก่อสร้าง
  ย่านวัดความชื้น
  4...60%
  ความละเอียด
  0.1%
  ระยะในการวัด
  60 mm
 • FMW T

  เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบพกพา
  สำหรับวัสดุ
  ไม้
  ย่านวัดความชื้น
  2...30%
  ความละเอียด
  0.1%
  หลักการวัด
  Capacitive
 • FMW B

  เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบพกพา
  สำหรับวัสดุ
  ไม้และวัสดุก่อสร้าง
  ย่านวัดความชื้น
  0...60%
  ความละเอียด
  0.1%
  หลักการวัด
  Capacitive
 • FMC

  เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบพกพา
  สำหรับวัสดุ
  ไม้และวัสดุก่อสร้าง
  ย่านวัดความชื้น
  0...99%
  ความละเอียด
  0.1%
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...50°C
 • FME

  เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบพกพา
  สำหรับวัสดุ
  ไม้และวัสดุก่อสร้าง
  ย่านวัดความชื้น
  0...99%
  ความละเอียด
  0.1%
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...50°C
 • FMD 6

  เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบพกพา
  สำหรับวัสดุ
  ไม้และวัสดุก่อสร้าง
  ย่านวัดความชื้น
  0...99%
  ความละเอียด
  0.1%
  หลักการวัด
  Resistance