Skip navigation

เครื่องวัดอัตราการไหล


เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ คือ เครื่องมือวัดที่ใช้บอกปริมาตรของอากาศ ลมหรือแก๊สที่ไหลผ่านพื้นที่ๆหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น อัตราการไหลของอากาศในท่อที่ปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m3/h) ซึ่งหมายความว่าในเวลา 1 ชั่วโมงจะมีอากาศไหลผ่านท่อนี้ไปที่ปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เมตร นั่นเอง ปัจจุบันเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศได้ถูกใช้อยู่ในทุกๆโรงงานซึ่งจุดประสงค์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้
 

โดยแบบแรกคือ ตรวจวัดเพื่อลดต้นทุนในการใช้งานพลังงานลม เนื่องจากพลังงานลมอัดอากาศนั้นเกิดจากปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศหรือโบลเวอร์ ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตที่สูงอยู่พอสมควร เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะชี้วัดถึงปริมาณที่ใช้ไปว่ามากน้อยเพียงใดหรือใช้ได้คุ้มค่าต่อต้นทุนหรือไม่ ซึ่งไม่ต่างกับการที่เราติดมิเตอร์น้ำเพื่อใช้วัดปริมาณน้ำที่แต่ละบ้านใช้กัน สำหรับแบบที่สองคือการวัดเพื่อควบคุมปริมาณ เนื่องจากมีงานอยู่หลายประเภทที่ต้องการส่วนผสมของแก๊สที่ลงตัว เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศหรือแก๊สจึงเป็นอีกสิ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าการไหลของแก๊สอยู่ในปริมาตรที่เราต้องการหรือไม่ยกตัวอย่างเช่น เปลวไฟที่ใช้ในการเชื่อมท่อโลหะ การที่จะทำให้เปลวไฟที่ออกมาเชื่อมท่อได้ดีนั้นแก๊สที่ถูกฉีดในการสร้างเปลวไฟต้องอยู่ในปริมาตรที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วย เพราะฉนั้นจึงเห็นได้ว่าเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแถบจะทุกแห่งเลยทีเดียว

ส่วนการใช้งานเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ โดยแบบแรกคือการใช้งานแบบติดตั้งซึ่งเครื่องวัดลักษณะนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่หน้างานถาวรเหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการวัดอัตราการไหลของอากาศตลอดเวลา ส่วนแบบที่สองนั้นคือการใช้งานแบบพกพาซึ่งเครื่องวัดลักษณะนี้เหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการวัดเป็นครั้งคราวในหลายๆจุด ซึ่งทั้ง 2 แบบที่กล่าวมานั้นยังมีแบบพิเศษที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับพื้นที่ที่เสียงต่อการระเบิดอีกด้วย

นอกเหนือจากนั้นแล้ววิธีการวัดหรือ sensor ที่ใช้ในเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศหรือแก๊สก็มีหลายชนิดเช่นกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็มีความสามารถในการวัดสำหรับสภาวะที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการไหลของอากาศหรือแก๊สที่มีแรงดันสูง อุณหภูมิสูง การกัดกร่อน มีส่วนผสมของไอน้ำหรือแม้กระทั้งมีส่วนผสมของฝุ่นจำนวนมาก ซึ่งเราต้องเลือกใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศให้เหมาะสมกับสภาพหรือสภาวะของงานที่เราใช้ ซึ่งหากเลือกผิดแล้วอาจทำให้เครื่องวัดเกิดความเสียหายได้  ซึ่งความผิดพลาดนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะทางบริษัทของเรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศที่พร้อมจะให้คำแนะนำและเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยเราได้คัดสรรเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศคุณภาพสูงทุกชนิดมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านแล้วที่นี่

เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
-
-
-
28 Products found
 • PCE-HWA 30

  แบบพกพา ใช้กับลมสะอาด มีความแม่นยำ โพรบสามารถดัด งอ ได้
  หลักการวัด
  Hot wire
  ย่านการวัด 
  0...30 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...+45°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • TM500

  แบบติดตั้ง เหมาะสำหรับวัด อากาศอัดและแก๊ส ที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง
  หลักการวัด
  Thermal mass flow sensor
  ย่านการวัด
  4...27000 Nm3/h
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+350°C
  ทนแรงดัน
  16...40 bar
 • TM520

  แบบเสียบท่อ เหมาะสำหรับวัด อากาศอัดและแก๊ส ที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง
  หลักการวัด
  Thermal mass flow sensor
  ย่านการวัด
  0.1...100 Nm/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+350°C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • VA570

  แบบติดตั้งมีป้องการระเบิด สำหรับวัด อากาศอัดและแก๊ส ที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง
  หลักการวัด
  Thermal mass flow sensor
  ย่านการวัด 
  20...3440 m3/h
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+120 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • VA550

  แบบเสียบข้างท่อมีป้องการระเบิด สำหรับวัด อากาศอัดและแก๊ส ที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง
  หลักการวัด
  Thermal mass flow sensor
  ย่านการวัด 
  0.1...224 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+120 °C
  ทนแรงดัน
  50 bar
 • KF01

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  0...200 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  -0.9...8 bar
 • KF02

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  2...2000 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  0...10 bar
 • KFP01

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ มาพร้อมเซ็นเซอร์วัดแรงดัน
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  0...200 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ย่านวัดแรงดัน
  -0.9...8 bar
 • KFP02

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ มาพร้อมเซ็นเซอร์วัดแรงดัน
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  2...2000 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ย่านวัดแรงดัน
  -0.9...10 bar
 • 710S-series

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  0.2...10 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...+50 °C
  ทนแรงดัน
  -1...7.5 bar
 • 725S-series

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  0.5...25 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...+50 °C
  ทนแรงดัน
  -1...7.5 bar
 • 711S-series

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  2...100 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...+50 °C
  ทนแรงดัน
  -1...7.5 bar
 • 7501-series

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  5...500 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...+50 °C
  ทนแรงดัน
  8 bar
 • 7102-series

  แบบติดตั้ง สำหรับวัดลมและแก๊สที่สะอาดในย่านวัดต่ำ
  หลักการวัด
  Thermal mass
  ย่านการวัด 
  10...1000 l/min
  ทนอุณหภูมิ
  0...+50 °C
  ทนแรงดัน
  8 bar
 • VA525

  แบบติดตั้ง มีขนาดเล็ก สำหรับวัด อากาศอัด แก๊ส และแรงดัน
  หลักการวัด
  Thermal mass flow sensor
  ย่านการวัด 
  1.5...1450 m3/h
  ทนอุณหภูมิ
  -20...+60 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • VA521

  แบบติดตั้ง มีขนาดเล็ก สำหรับวัด อากาศอัด แก๊ส
  หลักการวัด
  Thermal mass flow sensor
  ย่านการวัด 
  20...1450 m3/h
  ทนอุณหภูมิ
  -30...+80 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • VA520

  แบบติดตั้ง เหมาะสำหรับวัด อากาศอัดและแก๊ส ที่มีแรงดันสุญญากาศ
  หลักการวัด
  Thermal mass flow sensor
  ย่านการวัด 
  1.5...3440 m3/h
  ทนอุณหภูมิ
  -30...+80 °C
  ทนแรงดัน
  -1...16 bar
 • VA500

  แบบเสียบข้างท่อ เหมาะสำหรับวัด อากาศอัดและแก๊ส ที่มีแรงดันสุญญากาศ
  หลักการวัด
  Thermal mass flow sensor
  ย่านการวัด 
  0.1...224 m/s
  ทนอุณหภูมิ
  -30...+100 °C
  ทนแรงดัน
  -1...50 bar
 • PCE-009

  แบบพกพา ใช้กับลมสะอาด มีความแม่นยำ มาพร้อมกับซอฟแวร์
  หลักการวัด
  Hot wire
  ย่านการวัด 
  0.2...20.0 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...50°C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • PCE-423N

  แบบพกพา ใช้กับลมสะอาด มีความแม่นยำและตอบสนองได้รวดเร็ว 
  หลักการวัด
  Hot wire
  ย่านการวัด 
  0...30 m/s
  ย่านวัดอุณหภูมิ
  0...50 °C
  ทนแรงดัน
  ความดันบรรยากาศ
 • TA-Di

  สำหรับวัดปริมาณการใช้งานแก๊ส Air, N2, CH4 Ar, CO2 ฯลฯ
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.04...714 Nm3/h
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+140 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • TA-Di-EX

  แบบติดตั้งป้องกันการระเบิด สำหรับระบบที่มีแรงดันและอัตราการไหลสูง
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.15...741 Nm3/h
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+140 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • TA10-EX

  แบบป้องกันการระเบิด สำหรับระบบอัดอากาศที่มีแรงดันและการไหลสูง
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.2...200 Nm/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+140 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • TA10-ZG2d

  แบบเสียบข้างท่อ สำหรับระบบอัดอากาศที่มีแรงดันและอัตราการไหลสูง
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.2...200 Nm/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+140 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • TA20-ZG8a

  แบบทนการกัดกร่อนของละอองสารเคมี ดีไซน์คงทน ทำความสะอาดง่าย
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.08...60 Nm/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+240 °C
  ทนแรงดัน
  10 bar
 • TA10C

  สำหรับวัดอัตราการไหล บนเพดานหรือช่องลม
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.2...20 Nm/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+80 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • NT-TA10-ZG1b

  แบบพกพา สำหรับระบบอัดอากาศที่มีแรงดันและอัตราการไหลสูง
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.2...200 Nm/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+140 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar
 • EX-TA10-ZG1b

  แบบพกพาป้องกันการระเบิด สำหรับลมที่มีแรงดันและอัตราการไหลสูง
  หลักการวัด
  Thermal
  ย่านการวัด 
  0.2...200 Nm/s
  ทนอุณหภูมิ
  -10...+140 °C
  ทนแรงดัน
  16 bar