Skip navigation

เครื่องวัดแก๊ส

 
เครื่องวัดแก๊ส (อังกฤษ : Gas detector) หรือถูกเรียกอีกหลายชื่อเช่น เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจจับแก๊สหรือเครื่องตรวจวัดแก๊ส คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับบอกปริมาณความเข้มข้นของแก๊สชนิดนั้นๆเทียบกับปริมาณของแก๊สหรืออากาศทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหน่วยวัดจะอยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นร้อยละของปริมาณทั้งหมด (%vol) หรือถ้าแก๊สชนิดนั้นมีปริมาณที่น้อยมากๆ หน่วยวัดจะอยู่ใรูปแบบของอัตราส่วนหนึ่งในล้าน (ppm)
 
 
การวัดแก๊สเริ่มมีการใช้งานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในเหมืองถ่านหินเพื่อป้องกันอัตรายจากแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าในยุคนั้นจึงมีการใช้นกขมิ้นในการตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นมีแก๊สที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ โดยการให้นกบินเข้าไปในพื้นที่ เนื่องจากนกขมิ้นเป็นนกที่ชอบร้องเพลงหากพบว่านกหยุดร้องเพลงหรือตายแสดงว่าพื้นที่นั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์
 
ปัจจุบันการวัดปริมาณของแก๊สได้ถูกใช้อยู่ในทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจุดประสงค์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เรื่องคือ การวัดแก๊สเพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลหรือพื้นที่เสี่ยง และ การวัดแก๊สเพื่อควบคุมปริมาณในกระบวนการผลิต ซึ่งเครื่องวัดแก๊สที่ใช้วัดนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่ เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งในพื้นที่ เครื่องวัดแก๊สแบบพกพาและสุดท้ายคือเครื่องวัดแก๊สสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Hazardous zone) 
 
นอกเหนือจากนั้นแล้ววิธีการวัดหรือ sensor ที่ใช้ในเครื่องวัดแก๊สก็มีหลายชนิดเช่นกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อจำกัดในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเช่น อายุการใช้งาน ความแม่นยำในการวัด การทนต่อสภาวะต่างๆเช่น อุณหภูมิ แรงดัน ฝุ่นและ ฯลฯ หรือแม้กระทั้งผลกระทบจากการรบกวนการวัดจากแก๊สชนิดอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทางบริษัทของเราได้คัดสรรเครื่องวัดแก๊สคุณภาพสูงมาขายและจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านแล้วที่นี่
เพิ่มเติม ปิด

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith

 

Filter by:
58 Products found
 • AGH-6200

  แบบ Handheld สามารถวัดได้ 4 แก๊ส มาตราฐาน
  ย่านวัด (Ex) 0...100 %LEL
  ย่านวัด (O2) 0...30 %VOL
  ย่านวัด (H2S) 0...100 ppm
  ย่านวัด (CO) 0...1,000 ppm
 • H2000

  แบบ Handheld สามารถวัดได้ 4 แก๊ส มาตราฐาน
  ย่านวัด (Ex) 0...100 %LEL
  ย่านวัด (O2) 0...30 %VOL
  ย่านวัด (H2S) 0...100 ppm
  ย่านวัด (CO) 0...1,000 ppm
 • H1600-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25%VOL
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-C2H4

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene (C2H4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 200/ 1500 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • M2000C

    แบบ Handheld สามารถวัด แก๊ส CO2 และ ฝุ่น PM2.5 และ PM10
    ย่านวัด (CO2) 0...5000 ppm
    ย่านวัดฝุ่น PM2.5 0-999 ug/m3
    ย่านวัดฝุ่น PM10 0-999 ug/m3

 • GA100

    เครื่องวัดความบริสุทธิ์ของแก๊ส O2 จากเครื่องผลิต O2

  สำหรับแก๊ส
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด
  Ultrasonic oxygen sensor
  ย่านการวัด
  0...100 %vol
  ลักษณะการใช้งาน
  พกพา
 • GAP-O2 (100V)

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • FD-311-He

  สำหรับแก๊ส 
  Helium (He)
  หลักการวัด 
  Thermal conductivity
  ย่านการวัด
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • FD-311-Ar

  สำหรับแก๊ส 
  Argon (Ar)
  หลักการวัด 
  Thermal conductivity
  ย่านการวัด
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • AGH-5100-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-C2H4O

  สำหรับแก๊ส 
  Ethylene oxide (C2H4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 100/ 500/ 1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-CH2O

  สำหรับแก๊ส 
  Formaldehyde (CH2O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 500/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GAP-CH4

  สำหรับแก๊ส 
  Methane (CH4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical / NDIR
  ย่านการวัด
  0...1000 ppm
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-Cl2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine (Cl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000/ 3000
  5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GAP-ClO2

  สำหรับแก๊ส 
  Chlorine dioxide (ClO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 200 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GAP-CO2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon dioxide (CO2)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...2000/ 5000/ 10000 ppm
  0...5/ 20/ 50/ 100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-CO

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon Monoxide (CO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical / NDIR
  ย่านการวัด
  0...40000 ppm
  0...100 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-F2

  สำหรับแก๊ส 
  Fluorine (F2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0... 1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-H2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen (H2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 5000
  10000/ 40000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GAP-H2O2

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen peroxide (H2O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100/ 500/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulphide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-H2S

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen sulfide (H2S)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10/ 50/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCl)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...30 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-HCl

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen chloride (HCL)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 30/ 100/ 200/ 1000
  3000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-HCN

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen cyanide (HCN)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 100/ 1000/ 2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-HF

  สำหรับแก๊ส 
  Hydrogen fluoride (HF)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...10 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...100 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • GAP-NH3

  สำหรับแก๊ส 
  Ammonia (NH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50/ 200/ 1000
  5000/ 10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-NO2

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen dioxide (NO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 2/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 5000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GAP-O2

  สำหรับแก๊ส 
  Oxygen (O2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...25/ 30 %vol
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-O3

  สำหรับแก๊ส 
  Ozone (O3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...2/ 5/ 20/ 50/  100
  200/ 1000/ 5000/ 30000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-PH3

  สำหรับแก๊ส 
  Phosphine (PH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-PH3

  สำหรับแก๊ส 
  Phosphine (PH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...5/ 20/ 50/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 4000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GAP-SF6

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur hexafluoride (SF6)
  หลักการวัด 
  NDIR
  ย่านการวัด
  0...1000/ 2000/ 3000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-SiH4

  สำหรับแก๊ส 
  Silane (SiH4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...50 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-SiH4

  สำหรับแก๊ส 
  Silane (SiH4)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20/ 50 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-SO2

  สำหรับแก๊ส 
  Sulphur dioxide (SO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-SO2

  สำหรับแก๊ส 
  Sulfur dioxide (SO2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 20/ 100/ 200/ 500
  1000/ 2000/ 10000
  40000 ppm 
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • GAP-VOCs

  สำหรับแก๊ส 
  Volatile organic compounds
  (VOCs)
  หลักการวัด 
  Photoionization
  ย่านการวัด
  0...20/ 200/ 2000
  10000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-NO

  สำหรับแก๊ส 
  Nitric oxide (NO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...250 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-NO

  สำหรับแก๊ส 
  Nitrogen monoxide (NO)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 25/ 100/ 250/ 1000
  2000 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump

   

 • AGH-5100-CS2

  สำหรับแก๊ส 
  Carbon disulfide (CS2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • AGH-5100-COCl2

  สำหรับแก๊ส 
  Phosgene (COCl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • GAP-COCl2

  สำหรับแก๊ส 
  Phosgene (COCl2)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1 ppm
  รูปแบบการวัด
  Pump
 • AGH-5100-CH4O

  สำหรับแก๊ส 
  Methanol (CH4O)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • AGH-5100-C3H3N

  สำหรับแก๊ส 
  Acrylonitrile (C3H3N)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • AGH-5100-C2H5OH

  สำหรับแก๊ส 
  Ethanol (C2H5OH)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion
 • PORRDZBI

  สำหรับแก๊ส
  Methane (CH4)
  LPG (iso C4H10)
  หลักการวัด
  Semiconductor
  ย่านการวัด
  0...10 ppm/ 0...1 %VOL
  0...20 %LEL (CH4)
  0...1,800 ppm (LPG) 
  รูปแบบการวัด
  Diffusion

   

 • AGH-5100-AsH3

  สำหรับแก๊ส 
  Arsenic hydride (AsH3)
  หลักการวัด 
  Electrochemical
  ย่านการวัด
  0...1/ 20 ppm
  รูปแบบการวัด
  Diffusion